23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 245-425757
Offentliggjort
18.12.2013
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

Addresse
www.vejdirektoratet.dk/holstebro-herning

Udbyder

Vejdirektoratet

Informationsmøde om Holstebromotorvejen


Vejdirektoratet

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11, Postboks 529
Kontaktpunkt(er): Vejdirektoratet
Att: Anne Mette Sommer
8660 Skanderborg
DANMARK
Telefon: +45 72442200
Mailadresse: anl-udb@vd.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.vejdirektoratet.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vejdirektoratet.dk/udbud

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger


I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Andet: Anlæg og drift af motorveje


I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II.A: Kontraktens genstand (Bygge- og anlægsarbejder)

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Informationsmøde om Holstebromotorvejen.


II.2)Kontrakttype og udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet
Hovedudførelsessted for bygge/anlægsarbejde: Vestjylland, Herning Kommune og Holstebro Kommune.
DK041

II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej


II.4)Kort beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdernes art og omfang
Med nærværende forhåndsmeddelelse indbydes interesserede entreprenører, leverandører og rådgivere til at deltage i informationsmøde om Holstebromotorvejen.
Informationsmødet afholdes den 26.2.2014, kl. 13.00 i Skanderborg. Nærmere information om lokation og adresse vil blive offentliggjort på: www.vejdirektoratet.dk/udbud under Aktuelle udbud.
Interesserede opfordres til at tilmelde sig pr. e-mail til Birgit Veng: bbv@vd.dk.
På mødet informeres om baggrunden for projektet og om de planlagte anlægsentrepriser.
Holstebro-motorvejen, som skal forbinde Herning og Holstebro, har en samlet bevilling på ca. 3 850 000 000 DKK.
Projektet omfatter ca. 39 km motorvej, ca. 3 km landevej samt ca. 40 større og mindre broer og bygværker.
Den sydligste delstrækning skal åbne i april 2017, hvor der skal være vejforbindelse til det nye sygehus i Gødstrup, og øvrige delstrækninger åbnes inden udgangen af 2018.
Projektet har således en relativt stram tidsplan, som nødvendiggør, at der arbejdes samtidigt på alle delstrækninger.
Det samlede budget for entreprisearbejder er på ca. 2.000.000.000 DKK, og arbejderne planlægges gennemført opdelt i 10-15 total-, hoved- og fagentrepriser.
De væsentligste rådgiveraftaler vil være indgået i januar 2014, og mødet er derfor primært interessant for rådgivere, som ønsker at indgå i totalentrepriseteams.
Oplysninger om projektet kan hentes på: www.vejdirektoratet.dk/holstebro-herning samt på: www.vejdirektoratet.dk/udbud under Kommende udbud.
Et sammendrag af mødet planlægges gjort offentligt tilgængeligt på projektets hjemmeside.
Anslået værdi eksklusive moms: 2.000.000.000 kr.


II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

II.6)Planlagt dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og kontraktens varighed

II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja


II.8)Yderligere oplysninger:


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej


VI.2)Yderligere oplysninger:

VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
Relevante statslige internetadresser, hvor der kan fås oplysninger
Skattelovgivning http://www.skat.dk
Miljøbeskyttelseslovgivning http://www.mst.dk
Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsvilkår http://www.at.dk


VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16.12.2013

Send til en kollega

0.078