23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
17.12.2013
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=13960

Anmodning om deltagelse

Til
17.01.2014 Kl. 12:00

Addresse
Orbicon A/S
dajj@orbicon.dk

Udbyder

Esbjerg Gymnasium og HF

Facaderenovering Esbjerg Gymnasium & HF


Esbjerg Gymnasium og HF

Facade og PCB renovering - Totalentreprise.
Totalentreprisen vedrører udskiftning af lette facadepartier samt de,- og genmontering af installationer placeret i et installationskabinet samt følgearbejder herfor.
PCB renoveringen hænger sammen med facaderenoveringen da PCB forefindes i fugerne i top og bund af eksisterende facadepartier samt i forseglingen af termoruderne.
Af hensyn til undervisningen, skal det forventes at der kun kan udføres renovering af 2 klasselokaler pr. etape.
Renoveringen forventes udført i perioden April 2014 til Januar 2015.

Deadline: 17-01-2014 kl. 12.00

Tildelingskriterier:
Økonomisk mest fordelagtige bud

Udvælgelseskriterier:
Der vil blive stillet krav om sikkerhedsstillelse mindst svarende til ABT93 § 6 (15 % af entreprisesummen). De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet

Betingelser for deltagelse:
Teknisk kapacitet:
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Liste over tilsvarende opgaver ansøgeren har udført de seneste 5 år -
gerne med angivelse af opgaven, kunden, kontraktens værdi, kontraktens
varighed og tidspunkt for opgavens udførelse.

Forventet antal tilbudsgivere: 5

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater:
Ordregiver vil udvælge de fem egnede ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løse den udbudte opgave, hvad angår økonomisk og teknisk formåen. Der vil blive lagt særligt vægt på hvilke ansøgere, der har den bedste og mest relevante erfaring i forhold til den udbudte opgave. Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgernes økonomiske og tekniskeformåen.

CPV kode:
45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Kontaktperson: Dan Juul Jørgensen, E-mail: dajj@orbicon.dk, telefon: +45 2365117

Send til en kollega

0.119