23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 044-103256
Offentliggjort
03.03.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden v/Amager og Hvidovre Hospital

Vindere

Valgt firma

(03.03.2020)
BB Fiberbeton A/S
Hjørnegårdsvej 10
4623 Lille Skensved

Aftale om levering og støbning af kunstværket opdelt i ca. 600 stykker fiberbetonplader til kunstværk til Nyt Hospital Hvidovre


Region Hovedstaden v/Amager og Hvidovre Hospital

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden v/Amager og Hvidovre Hospital
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Harding Møller
E-mail: hans.harding.moeller@regionh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.hvidovrehospital.dk/nyt-hospital-hvidovre/Sider/nythospitalhvidovre.aspx

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aftale om levering og støbning af kunstværket opdelt i ca. 600 stykker fiberbetonplader til kunstværk til Nyt Hospital Hvidovre

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker at indgå aftale om levering og støbning af kunstværket opdelt i ca. 600 stykker fiberbetonplader efter delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 987 450.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Kettegårds Alle 30, 2650 Hvidovre

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver havde oprindeligt indgået entreprisekontrakt med B. Nygaard Sørensen A/S om facadeentreprisen på Nyt Hospital Hvidovre, herunder levering og støbning af kunstværket opdelt i ca. 600 stykker fiberbetonplader. Efter B. Nygaard Sørensen A/S' konkurs ønsker ordregiver at indgå aftale med B. Nygaard Sørensen A/S' underleverandør, som på konkurstidspunktet havde udført en del fiberbetonpladerne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Kontraktens værdi medfører, at kontrakten kan tildeles direkte uden at følge reglerne i udbudslovens afsnit II og III efter reglen i udbudslovens § 8, stk. 2 (udbudsdirektivets art. 5, stk. 10).

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Aftale om levering og støbning af kunstværket opdelt i ca. 600 stykker fiberbetonplader.

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: BB Fiberbeton A/S
CVR-nummer: 72251113
Postadresse: Hjørnegårdsvej 10
By: Lille Skensved
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 4623
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 987 450.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ordregiveren har fulgt proceduren i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, § 4. En klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2020

Send til en kollega

0.11