23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 044-103255
Offentliggjort
03.03.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden v/Amager og Hvidovre Hospital

Vindere

Valgt firma

(03.03.2020)
Eiler Thomsen Alufacader A/S
Ivar Lundgaards Vej 25
7500 Holsterbro

Aftale om levering og montering af alufacadeelementer til Nyt Hospital Hvidovre


Region Hovedstaden v/Amager og Hvidovre Hospital

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden v/Amager og Hvidovre Hospital
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Harding Møller
E-mail: hans.harding.moeller@regionh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.hvidovrehospital.dk/nyt-hospital-hvidovre/Sider/nythospitalhvidovre.aspx

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aftale om levering og montering af alufacadeelementer til Nyt Hospital Hvidovre

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker at indgå aftale om levering og montering af alufacadeelementer.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Kettegårds Alle 30, 2650 Hvidovre

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver havde oprindeligt indgået entreprisekontrakt med B. Nygaard Sørensen A/S om facadeentreprisen på Nyt Hospital Hvidovre. En del af facaden skal beklædes med aluelementer, hvilket var indeholdt i facadeentreprisen. Efter B. Nygaard Sørensen A/S' konkurs ønsker ordregiver at indgå aftale med B. Nygaard Sørensen A/S' underleverandør, som på konkurstidspunktet havde udført en del alufacadeelementerne. En del af alufacadeelementerne er leveret og monteret, ligesom der også er produceret alufacadeelementer, som endnu ikke er leveret. Derudover mangler en del af alufacadeelementerne at blive produceret. Alufacadeelementerne er specialfremstillet til Nyt Hvidovre Hospital, og det haster med at få facaden lukket.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Det er ordregivers vurdering, at kontrakten kan tildeles uden gennemførelse af (gen)udbud, idet de nuværende forhold på byggeriet medfører, at facadeelementerne skal produceres og monteres inden for en tidsramme, som alene den eksisterende leverandør til B. Nygaard Sørensen A/S (nu under konkurs) kan levere under. Den eksisterende leverandør har således allerede produceret en del af facadeelementerne, ligesom leverandøren har udarbejdet arbejdstegninger og tilrettelagt sin produktion i henhold hertil. Der er således tale om et igangværende hospitalsbyggeri, hvor facaderne alene er lukket med vindspærreplader de pågældende steder, hvor de specialfremstillede alufacadealementerne skal monteres. Der er en fast periode for, hvor længe de pågældende vindspærreplader må stå uden beklædning. Hvis perioden overskrides mister bygherren produktgarantien, ligesom risikoen for skader forøges. Det er dermed presserende, at den eksisterende leverrandør færdiggør alufacadeleverancen. Som følge af disse tekniske årsager, vurderer ordregiver, at der vil være manglende konkurrence om kontrakten.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Aftale om levering og montering af alufacadeelementer til Nyt Hospital Hvidovre

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Eiler Thomsen Alufacader A/S
CVR-nummer: 12843747
Postadresse: Ivar Lundgaards Vej 25
By: Holsterbro
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 7500
Land: Danmark

Internetadresse: https://et-alu.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 14 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ordregiveren har fulgt proceduren i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, § 4. En klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2020

Send til en kollega

0.093