23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 036-085476
Offentliggjort
20.02.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Esbjerg Kommune

Esbjerg Strand - Maritimt Center: udbud af totalrådgivning


Esbjerg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Frodesgade 30
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Andsager Jensen
E-mail: mij10@esbjergkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.esbjergkommune.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Esbjerg Strand - Maritimt Center: udbud af totalrådgivning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Esbjerg Kommune udbyder kontrakt på totalrådgivning i forbindelse med opførelse af Maritimt Center beliggende på Esbjerg Strand. Esbjerg Kommune har med Esbjerg Strand søsat et storstilet anlægsprojekt med etableringen af en ny kystnær bydel med ny lystbådehavn, kunstmuseum, erhvervsområder af forskellig art, rekreative udflugtsmål samt et område afsat til et maritimt center med tilhørende faciliteter. Et af de sociale tiltag på Esbjerg Strand er at skabe et maritimt center, der huser mange forskellige aktiviteter, fra sport, kultur, værksteder til læring og socialt samvær.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 442 650.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Strand

6700 Esbjerg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling iht. Lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven), idet Kommunen dog har taget forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud. Der henvises i øvrigt til det samlede udbudsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur og funktion / Vægtning: 55
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 25
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver vil modtage et vederlag for aflevering af et konditionsmæssigt endeligt tilbud på 100 000 DKK ekskl. moms. Tilbudsgiver, som tildeles kontrakt, vil ikke modtage vederlaget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 096-232168
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Esbjerg Strand - Maritimt Center: udbud af totalrådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Werk A/S
By: København
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 442 650.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om

prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til

udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder.

Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven.

Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet "Konkurrenceprogram".

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Referencer kan angives i ESPD eller i separat referenceliste og udgør samtidig endelig dokumentation.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via iBinder.

Vejledning til udfyldelse findes på: www.bedreudbud.dk samt på www.ibinder.com

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende. Nærmere information om klageproceduren kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2020

Send til en kollega

0.125