23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 025-057610
Offentliggjort
05.02.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
03.03.2020 Kl. 15:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f2515353-2f7a-4b8b-a309-3e0d36b72692/homepage

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Dynamisk indkøbssystem for entreprenørydelser


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
CVR-nummer: 69330428
Postadresse: Roskildevej 175
By: Albertslund
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Piening
E-mail: ap@nplaw.dk
Telefon: +45 51838024

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.veks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f2515353-2f7a-4b8b-a309-3e0d36b72692/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f2515353-2f7a-4b8b-a309-3e0d36b72692/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f2515353-2f7a-4b8b-a309-3e0d36b72692/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Dynamisk indkøbssystem for entreprenørydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Det dynamiske indkøbssystem indenfor entreprenørydelser indeholder rør- og anlægsarbejder samt kundeinstallationer.

Systemet er opdelt i 4 kategorier:

- Kategori 1: Rørarbejder og anlægsarbejder, arbejder op til 4 000 000 DKK,

- Kategori 2: Rørarbejder og anlægsarbejder, arbejder over 4 000 000 DKK,

- Kategori 3: Kundeinstallationer, små installationer op til 200 kW,

- Kategori 4: Kundeinstallationer, store installationer over 200 kW.

Der kan anmodes om optagelse på alle, nogle eller blot en enkelt kategori.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 360 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rørarbejder og anlægsarbejder, arbejder op til 4 000 000

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
44163120
45232140
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Køge og Tranegilde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rørarbejder og anlægsarbejder op til 4 000 000 DKK:

Ved rørarbejder og anlægsarbejder forstås eksempelvis, men ikke begrænset til, gravearbejder, indhentning af alle nødvendige tilladelser, koordinering med myndigheder og kunder. Projektering og statiske beregninger af fjernvarmesystem ud fra VEKS foreslået skitse tracé.

Indkøb af fjernvarmerør med tilhørende komponenter inklusiv svejsning af rør og svejsekappemuffer til fjernvarme. Levering, montering og dokumenteret indmåling af alarmsystem i henhold til VEKS standarder. Detailprojektering, indmåling og as built tegninger af alarmsystem og fjernvarmerør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 240
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Levetiden på det dynamiske indkøbssystem kan forlænges hvilket i givet fald vil ske ved bekendtgørelse. Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rørarbejder og anlægsarbejder, arbejder over 4 000 000

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
44163120
45232140
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Køge og Tranegilde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rørarbejder og anlægsarbejder over 4 000 000 DKK:

Ved rørarbejder og anlægsarbejder forstås eksempelvis, men ikke begrænset til, gravearbejder, indhentning af alle nødvendige tilladelser, koordinering med myndigheder og kunder. Projektering og statiske beregninger af fjernvarmesystem ud fra VEKS foreslået skitse tracé.

Indkøb af fjernvarmerør med tilhørende komponenter inklusiv svejsning af rør og svejsekappemuffer til fjernvarme. Levering, montering og dokumenteret indmåling af alarmsystem i henhold til VEKS standarder. Detailprojektering, indmåling og as built tegninger af alarmsystem og fjernvarmerør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 240
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Levetiden på det dynamiske indkøbssystem kan forlænges hvilket i givet fald vil ske ved bekendtgørelse. Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kundeinstallationer, små installationer op til 200 kW

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45232141
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Køge og Tranegilde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kundeinstallationer, små installationer op til 200 kW. Der er primært tale om væghængte units.

Ved små kundeinstallationer forstås indledende besigtigelse og projektering hos kunden. Levering, montering, indregulering og idriftsættelse af vekslerunits i henhold til VEKS´ standarder. Koordinering med kunder før og under udførsel samt med VEKS´ drift. Dokumentation i form af drift & vedligehold, brugervejledning i fysisk og digital form.

I nogle tilfælde afmontering og bortkørsel af eksisterende varmekilde, samt evt. ændringer på kundens installation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 240
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Levetiden på det dynamiske indkøbssystem kan forlænges hvilket i givet fald vil ske ved bekendtgørelse. Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kundeinstallationer, store installationer over 200 kW

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45232141
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Køge og Tranegilde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kundeinstallationer, store installationer over 200 kW, gulvstillet eller produceret på stedet:

Ved store kundeinstallationer forstås indledende besigtigelse og projektering hos kunden. Levering, montering, indregulering og idriftsættelse af vekslerunits i henhold til VEKS´ standarder. Koordinering med kunder før og under udførsel samt med VEKS´ drift. Dokumentation i form af drift & vedligehold, brugervejledning i fysisk og digital form.

I nogle tilfælde afmontering og bortkørsel af eksisterende varmekilde, samt evt. ændringer på kundens installation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 240
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Levetiden på det dynamiske indkøbssystem kan forlænges hvilket i givet fald vil ske ved bekendtgørelse. Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Delaftale 1: Minimum 2 000 000 i årlig omsætning inden for fjernvarmerør- og anlægsarbejder de sidste 3 år,

- Delaftale 2: Minimum 5 000 000 i årlig omsætning inden for fjernvarmerør- og anlægsarbejder de sidste 3 år,

- Delaftale 3: Minimum 1 000 000 i årlig omsætning inden for fjernvarme-kundeinstallationer de sidste 3 år,

- Delaftale 4: Minimum 2 000 000 i årlig omsætning inden for fjernvarme-kundeinstallationer de sidste 3 år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Delaftale 1:

3 referencer for lignende arbejder inden for de seneste 3 år: Erfaring med fjernvarmerørarbejder og gravearbejder enten i samarbejde med underentreprenør eller selvstændigt. Udførsel af minimum 1 000 tracémeter fjernvarmerør årligt hvert år inden for de seneste 3 år.

Minimum 2 ansatte certifikatsvejsere.

Kvalitetsstyringssystem.

Delaftale 2:

5 referencer for lignende arbejder inden for de seneste 3 år: Erfaring med fjernvarmerørarbejder og gravearbejder enten i samarbejde med underentreprenør eller selvstændigt. Udførsel af minimum 2 000 tracémeter fjernvarmerør årligt hvert år inden for de seneste 3 år.

Minimum 4 ansatte certifikatsvejsere.

Kvalitetsstyringssystem.

Delaftale 3:

3 projektreferencer for lign. arbejder for forsyninger inden for de seneste 3 år.

Kvalitetsstyringssystem.

Delaftale 4:

5 projektreferencer for lign. arbejder for forsyninger inden for de seneste 3 år. Minimum 1 reference skal være 500 kW eller derover.

Minimum 2 certifikatsvejsere til rådighed.

Kvalitetsstyringssystem.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

En sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) skal påtage sig at hæfte solidarisk, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til VEKS.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Konkrete tildelinger på det dynamiske indkøbssystem foregår som minudbud hvor kontrakt/samarbejdsbetingelser, vilkår mv. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud til de leverandører, der er optaget på den relevante kategori. Der vil blive anvendt periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/03/2020
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger må ikke være omfattet af nogen af de udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via udbudssystemet Ethics.

Ad II.1.5) og II.2.6): Fsva. det anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 10 år.

1) Om det dynamiske indkøbssystem:

Adgangen til Ethics sker via links angivet i pkt. I.3). Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Tilmeld eksisterende bruger”. Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login. Har man ikke en bruger, sker tilmelding ved at klikke på ”Opret og tilmeld ny bruger”. Herefter får man en mail indeholdende et link. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og vil automatisk blive tilmeldt.

Det dynamiske indkøbssystem kan tilgås via internettet. Platformen kan tilgås fra alle almindelige webbrowsere og kan ligeledes tilgås via PC’er, tablets og lignende.

Der stilles ikke nogen særlige tekniske krav for at tilgå platformen, der derfor er åben for alle interesserede leverandører;

2) Udbud af dynamisk indkøbssystem:

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode der skal udbydes i et almindeligt EU-udbud. Det dynamiske indkøbssystem er opdelt i kategorier, og til hver kategori er der opstillet specifikke egnethedskrav, som leverandørerne skal opfylde for, at de kan blive optaget på systemet.

Når et dynamisk indkøbssystem oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger. Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et dynamisk indkøbssystem, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter etableringen af det dynamiske indkøbssystem. I forbindelse med det EU-udbud, der gennemføres for at oprette systemet, skal tilbudsgiverne således alene udfylde et ESPD-dokument samt aflevere dokumentationfor de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet (for danske tilbudsgivere kan dette gøres med en serviceattest);

3) Efterfølgende optag af leverandører:

Det dynamiske indkøbssystem er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning. Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet. Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse på systemet (både under EU-udbuddet og senere) afleveres et udfyldt ESPD (findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at der skal afleveres en serviceattest);

4) Omkostninger / forpligtelser som leverandør på det dynamiske indkøbssystem:

Det er gratis for leverandørerne at være optaget på det dynamiske indkøbssystem, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på det dynamiske indkøbssystem i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/02/2020

Send til en kollega

0.109