23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 025-055428
Offentliggjort
05.02.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://dfp.planroom.dk

Anmodning om deltagelse

Til
13.03.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Haslev Fjernvarme A.m.b.a

Projektering, levering og idriftsættelse af et mindst 16 MW fliskedelanlæg


Haslev Fjernvarme A.m.b.a

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Haslev Fjernvarme A.m.b.a
CVR-nummer: 54121016
Postadresse: Energivej 35
By: Haslev
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Pedersen, DFP A.m.b.a.
E-mail: cp@dfp.dk
Telefon: +45 76308010

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://dfp.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://dfp.planroom.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varmeforsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Prækvalifikation af tilbudsgivere vedr. projektering, levering og idriftsættelse af et mindst 16 MW fliskedelanlæg

 

Sagsnr.: 2019-050
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Prækvalifikation af entreprenører vedr. design, dimensionering, projektering, levering, montering og idriftsættelse af et komplet mindst 16 MW fliskedelanlæg i ny bygning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Haslev Fjernvarme

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Design, dimensionering, projektering, levering, montering og idriftsættelse af et nyt komplet mindst 16 MW fliskedelanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der vil blive prækvalicificeret 3 - 5 ansøgere.

Objektive kriterier fremgår af III.1.2 og III.1.3.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner i henhold til udbudsmateriale.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Sammen med prækvalifikationsmaterialet skal afleveres udfyldt ESPD-erklæring.

Seneste godkendte regnskab.

Sammenstilling af de seneste 3 års nøgletal:

— Resultat,

— Omsætning,

— Soliditetsgrad,

— Overskudsgrad,

— Omsætning indenfor området varmeproduktionsanlæg.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencelister for kedelanlæg med trapperiste (8-30 MW fliskedelanlæg) inkl. entreprisesum på projekterne, anlægsperiode og kontaktperson hos kunde.

Oplysninger om tidligere leverede anlægs overholdelse af emissionskrav.

Angivelse af projektorganisation på det udbudte projekt, med tilhørende CV'er på nøglepersoner på projektleder, KS-ansvarlig, KS-udførende, arbejdsmiljøkoordinator og byggeleder.

Beskrivelse af kvalitetsstandard og kvalitetssikringssystem (maks 4 A4 sider).

Leverandøren skal have en dansk service- og supportorganisation.

Virksomheden skal beskrive sin arbejds-, miljø-, social og sundhedspolitik.

Virksomheden skal beskrive sin lærlingepolitik.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/03/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/09/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naeveneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/02/2020

Send til en kollega

0.141