23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 019-043155
Offentliggjort
28.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Saltum Fjernvarme A.m.b.a.

Saltum luft-vand varmepumpeanlæg


Saltum Fjernvarme A.m.b.a.

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Saltum Fjernvarme A.m.b.a.
CVR-nummer: 20928719
Postadresse: Ths. Jensensvej 5
By: Saltum
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9493
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Christian Jensen
E-mail: saltumfjernvarme@nordfiber.dk
Telefon: +45 98881165

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.saltumfjernvarme.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Saltum luft-vand varmepumpeanlæg

Sagsnr.: 10405096
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42511110
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Etablering af luft til vand varmepumpeanlæg for Saltum Fjernvarme inklusiv tilhørende bygning til teknik og anlægsarbejder. Anlægget skal etableres ved Saltums Fjernvarmes eksisterende solvarmeanlæg på matriklen Nr. Saltum By, Saltum 11a, som ligger i udkanten af Saltum by.

Varmepumpeanlægget skal kunne levere ca. 1 MW ved nul graders udetemperatur. Anlægget etableres i tilknytning til solvarmeanlægget og skal kunne drives i samdrift med dette, samt Saltum Fjernvarmes øvrige produktionsanlæg.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42511110
45000000
09331100
71321200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Saltum

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprise for etablering af luft til vand varmepumpeanlæg.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option for udskiftning af alle solpaneler og ledninger i jord for Saltum Fjernvarmes eksisterende solvarmeanlæg.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 104-253972
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Saltum luft-vand varmepumpeanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet håndteres elektronisk via udbudsplatformen iBinder.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning. Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse iden Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/01/2020

Send til en kollega

0.078