23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 019-043084
Offentliggjort
28.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aarhus Vand - Opførelse af nyt domicil

Aarhus Vand - Opførelse af nyt domicil


Aarhus Vand - Opførelse af nyt domicil

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Vand - Opførelse af nyt domicil
CVR-nummer: 32 56 23 61
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 34
By: Viby
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristine Tang Parbo
E-mail: kpa@aarhusvand.dk
Telefon: +45 51504849

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhusvand.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: bygge- og anlægsarbejder

Del II: Genstand

II.1)</span>Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Aarhus Vand - Opførelse af nyt domicil

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45213100
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling.

Udbuddet vedrører nyopførelse af nyt domicil på i alt ca. 10 000 kvm samt udearealer til parkering, oplagsplads m.v. Projektet omfatter ca. 5 000 kvm kontorbygning i 4 plan og ca. 5 000 kvm drifts- og servicebygning i et plan til værksteder, lager m.v.

Med opførelse af et nyt domicil samles en række af Aarhus Vands funktioner, som hidtil har ligget adskilt. Projektet skal i sin udformning bidrage til at skabe sammenhæng, intern vidensdeling og innovation i den samlede virksomhed.

Projektet udbydes i totalentreprise med partnering på grundlag af et byggeprogram. Aarhus Vand vil med vinderen af udbuddet udvikle projektet med udgangspunkt i byggeprogrammet. Projektet skal gennemføres inden for en fastsat budgetramme, med en økonomistyring baseret på åben økonomi og fuld transparens i alle faser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Byggeriet opføres på Hasselager Centervej, 8260 Viby. Bygherremøder afholdes på Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se II.1.4

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og nøglepersoner / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Partnering og samarbejdsproces / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 125-306812
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Aarhus Vand - Opførelse af nyt domicil

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Raundahl & Moesby
CVR-nummer: 32297374
By: Åbyhøj
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8230
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 160 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 160 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 32291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/01/2020

Send til en kollega

0.11