23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
27.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
21.02.2020 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/261544

Udbyder

DSB

Levering af lysvitriner og monteringsydelser


DSB

Opgavebeskrivelse DSB ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indgå en rammeaftale med én leverandør om levering af lysvitriner til opsætning på togstationer, dele hertil og monteringsydelser. Vitrinerne skal produceres efter DSB's specifikationer.Konkurrenceudsættelsen er et fællesudbud, som omfatter Banedanmark og DSB, idet DSB er ansvarlig for gennemførelsen af konkurrencen.
Annonceret 24. januar 2020 13:00:00 CET
Deadline 21. februar 2020 13:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Varekøb
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 31523000, 31523200, 45300000, 71550000
Myndighedstype Andet

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/261544

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal vise, at tilbudsgiver er økonomisk robust og dermed egnet til at opfylde kontrakten. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet fremsende økonomiske oplysninger som angivet nedenfor.
Tilbudsgiver skal angive den gennemsnitlige egenkapital og overskudsgrad.
Hvis tilbudsgiver baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og finansiel formåen eller er tilbudsgiver en sammenslutning af økonomiske aktører, vil der blive beregnet et gennemsnit af de deltagende virksomheders nøgletalsværdier for hhv. egenkapital og overskudsgrad.
Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav beregnet som et gennemsnit på baggrund af de seneste 3 disponible regnskabsår:
1) Egenkapital. Dette nøgletal skal minimum have en gennemsnitlig værdi over 3 år, der er større end 0. Tilbudsgiver bør angive de værdier, der indgår i beregningen af nøgletallet;
2) Overskudsgrad. Dette nøgletal skal minimum have en gennemsnitlig værdi over 3 år, der er større end 0. Overskudsgraden beregnes som: Resultat før finansielle poster/omsætning*100. Tilbudsgiver bør angive de værdier, der indgår i beregningen af nøgletallet.

Kontaktperson

Navn Søren Brøbeck
Telefon +45 51614823
E-mail xsbroe@dsb.dk

Ordregiver

Navn DSB
Adresse Telegade 2
2630 Taastrup
DK
Telefon +45 11111111
E-mail Strategisk-Indkoeb@dsb.dk
WWW http://www.dsb.dk

Send til en kollega

0.093