23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 017-036726
Offentliggjort
24.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
21.02.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/121523485.aspx

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Opdateringer

Annullering
(05.03.2020)

Københavns Kommune har efter en gennemgang af de indkomne tilbud desværre måtte konstatere, at flere tilbud ikke opfyldte udbudsgrundlagets krav. Der har derfor ikke været den fornødne konkurrence om den udbudte opgave. Samtidig må Københavns Kommune konstatere, at der er behov for at præcisere udbudsgrundlaget for at sikre, at ordregivernes ønsker korrekt er afspejlet deri. Københavns Kommune har derfor besluttet at annullere udbuddet, og starte forfra. Københavns Kommune arbejder hurtigst muligt på at genudbyde kontrakterne, der vil blive bekendtgjort i EU-Tidende (www.ted.europa.eu).

Annullering
(05.03.2020)

Københavns Kommune har efter en gennemgang af de indkomne tilbud desværre måtte konstatere, at flere tilbud ikke opfyldte udbudsgrundlagets krav. Der har derfor ikke været den fornødne konkurrence om den udbudte opgave. Samtidig må Københavns Kommune konstatere, at der er behov for at præcisere udbudsgrundlaget for at sikre, at ordregivernes ønsker korrekt er afspejlet deri. Københavns Kommune har derfor besluttet at annullere udbuddet, og starte forfra. Københavns Kommune arbejder hurtigst muligt på at genudbyde kontrakterne, der vil blive bekendtgjort i EU-Tidende (www.ted.europa.eu).

Annullering
(05.03.2020)

Københavns Kommune har efter en gennemgang af de indkomne tilbud desværre måtte konstatere, at flere tilbud ikke opfyldte udbudsgrundlagets krav. Der har derfor ikke været den fornødne konkurrence om den udbudte opgave. Samtidig må Københavns Kommune konstatere, at der er behov for at præcisere udbudsgrundlaget for at sikre, at ordregivernes ønsker korrekt er afspejlet deri. Københavns Kommune har derfor besluttet at annullere udbuddet, og starte forfra. Københavns Kommune arbejder hurtigst muligt på at genudbyde kontrakterne, der vil blive bekendtgjort i EU-Tidende (www.ted.europa.eu).

Behandling af plastaffald for Københavns Kommune m.fl


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Skovgaard
E-mail: BJ27@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121523485.aspx

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S ARGO
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Kjær
E-mail: fkj@argo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.argo.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Jakobsen
E-mail: hja@vestfor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/121523485.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 9
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Norengaard
E-mail: meno@cowi.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/121523485.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af behandling af plastaffald for Københavns Kommune m.fl.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter afhentning, transport, behandling og afsætning af plastaffald for Københavns kommune (inkl. ARCs opland), I/S ARGO og I/S Vestforbrænding (option). Københavns Kommune repræsenterer i udbuddet hele I/S ARCs opland (Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby) og varetager udbudsopgaven på vegne af alle involverede.

Udbuddet omfatter 3 særskilte rammeaftaler (delaftale 1-3). Tilbudsgiver skal afgive et samlet tilbud på alle 3 delaftaler. Evalueringen af tilbud på delaftalerne sker samlet, idet delaftalerne tildeles til en og samme tilbudsgiver.

Bemærk: Rammeaftalen (Delaftale 3) vedrørende Vestforbrænding har karakter af en option, idet Vestforbrænding ikke er forpligtet til at indgå aftale på baggrund af udbuddet. Hvis Vestforbrænding ønsker at udnytte optionen, vil leverandøren blive varsel senest 31.8.2020. Tilbudsgiver skal således vedstå sit tilbud på rammeaftalen vedrørende Vestforbrænding (Delaftale 3) til og med den 31.8.2020.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 84 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling og afsætning af plastaffald fra husholdninger for Københavns Kommune (inkl. ARCs opland)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90512000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter afhentning, transport, behandling og afsætning af ca. 2 600 tons plastaffald i 2020 (1. juli -31. december), ca. 5 400 tons i 2021 samt 5 500 tons i 2022 (option).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 34 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges i op til 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilbagekøb af sorterede materiale, jf. udbudsmaterialets bilag 1, pkt. 7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den i pkt. II 2.6 angivne værdi er anslået og baseret på en estimeret maksimal mængde plastaffald på 17 000 tons (jf. udkast til rammeaftale pkt. 4) i den samlede aftaleperiode inkl. eventuel udnyttelse af option på forlængelse af rammeaftalen (i alt 2½ år).

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling og afsætning af plastaffald fra husholdninger for I/S ARGO

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90512000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter afhentning, transport, behandling og afsætning af ca. 1 500 tons plastaffald i 2020 (1. juli -31. december), ca. 4 000 tons i 2021 samt 5 000 tons i 2022 (option).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges i op til 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilbagekøb af sorterede materiale, jf. udbudsmaterialets bilag 1, pkt. 7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den i pkt. II 2.6 angivne værdi er anslået og baseret på en estimeret maksimal mængde plastaffald på 13 000 tons (jf. udkast til rammeaftale pkt. 4) i den samlede aftaleperiode inkl. eventuel udnyttelse af option på forlængelse af rammeaftalen (i alt 2½ år).

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Option på behandling og afsætning af plastaffald fra husholdninger for I/S Vestforbrænding

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90512000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter afhentning, transport, behandling og afsætning af ca. 4 600 tons plastaffald i 2021 og ca. 5 000 tons i 2022 (option i optionen der vedr. delaftale 3).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges i op til 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilbagekøb af sorterede materiale, jf. udbudsmaterialets bilag 1, pkt. 7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den i pkt. 2.6 angivne værdi er anslået og baseret på en estimeret maksimal mængde plastaffald på 12 000 tons (jf. udkast til rammeaftale pkt. 4) i den samlede aftaleperiode inkl. eventuel udnyttelse af option på forlængelse af rammeaftalen (i alt 2 år).

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Nøgletal: a. Gennemsnitligt resultat over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller b. Soliditetsgrad ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilke der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab;

2) Tilkendegivelse fra bank vedr. sikkerhedsstillelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Tilbudsgiveren skal enten:

(a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller

(b) have en soliditetsgrad på mindst 10% ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

2) Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

(a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i rammeaftalens pkt. 10 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

(b) at denne er indstillet på at stille den i rammeaftalens pkt. 10 krævede sikkerhedsstillelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Referencer

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Tilbudsgiver skal have mindst en reference, der dokumenterer erfaring som ansvarlig kontraktpart ved transport og behandling af plastaffald fra husholdninger indenfor de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Tilbudsgiver skal for deltaftale 1 og 2 overholde særlige vilkår om "Arbejdstagernes rettigheder" og "Distributørens samfundsansvar (CSR)". Vilkårene fremgår af bilag 2 og bilag 3 til udkast til rammeaftale i udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver skal for delaftale 3 (option) overholde særlige vilkår om "CSR Leverandørklausel". Disse vilkår fremgår tillige af bilag 3 til udkast til rammeaftale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Nordsamisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 21/05/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/02/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbuddene.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Inden ordregiver beslutter at tildele en tilbudsgiver rammeaftalerne, vil ordregiver indhente nærmere dokumentation fra den pågældende tilbudsgiver for de oplysninger, som er afgivet i ESPD`et, jf. udbudslovens § 151, stk. 1.

Tilbudsgiver skal således fremlægge egentlig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 (strafbare forhold) og stk. 3 (gæld til det offentlige) samt den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.). For danske virksomheder kan denne dokumentation ske i form af indsendelse af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 6 måneder gammel.

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge godkendte årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende).

Tilbudsgiveren skal fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

— at der inden for rammerne af tilbudsgiverens engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i rammeaftalens pkt. 10 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

— at denne er indstillet på at stille den i rammeaftalens pkt. 10 krævede sikkerhedsstillelse.

Såfremt den vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen med henblik på opfyldelse af mindstekrav, skal tilbudsgiveren i forbindelse med fremlæggelse af dokumentation for de i ESPD´et indeholdte oplysninger i øvrigt dokumentere, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen hos den støttende enhed.

Den fremlagte støtteerklæring eller dokumentation skal dokumentere:

— at den enhed, som tilbudsgiveren baserer sig på, er juridisk forpligtet overfor tilbudsgiveren,

— at tilbudsgiveren faktisk råder over den økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, der stilles til rådighed for rammeaftalens opfyldelse,

— at tilbudsgiveren og den enhed, hvis økonomiske og finansielle formåen, tilbudsgiveren baserer sig på, hæfter solidarisk for rammeaftalens opfyldelse, samt

— at den enhed, hvis faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer, tilbudsgiver baserer sig på vedrørende dele af den udbudte opgave, også skal udføre de konkrete dele af opgaven.

Den støttende virksomhed skal i den forbindelse oplyse, i hvilken grad der stilles økonomisk og finansiel formåen til rådighed, samt hvilken konkret teknisk og faglig formåen, der stilles til rådighed i forbindelse med aftalens opfyldelse. Dette betyder, at den enhed, som tilbudsgiveren baserer sig på, kan stille en begrænset formåen til rådighed, såfremt tilbudsgiveren kan påvise rådighed over den specifikke formåen. I det omfang der alene stilles en begrænset formåen til rådighed, er det alene den begrænsede formåen, som kan indgå i vurderingen af tilbudsgiverens egnethed.

Udbuddet gennemføres via Mercell Udbudsportal (www.mercell.com), og deltagelse samt aflevering af tilbud kan alene ske gennem Mercell udbudsportal. Ved spørgsmål til brugen af Mercell udbudsportal kan der rettes henvendelse til Mercell support på telefon (+45 63133700) eller på e-mail (danmark@mercell.com). Udbudsmaterialet vil tillige være tilgængeligt på Københavns Kommunes hjemmeside http://kk.dk/udbud

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/01/2020

Send til en kollega

0.11