23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 013-026279
Offentliggjort
20.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
27.03.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241975&B=VESTFOR

Udbyder

Vestforbrænding

Opdateringer

Rettelse
(13.02.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 17-02-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 13-03-2020
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
På grund af spørgsmålenes karakter og uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, har ordregiver forlænget tilbudsfristen med fuld fristforlængelse, således at den nye tilbudsfrist er fredag den 13.3.2020 kl. 12:00. Opdateret udbudsmateriale er uploadet i EU-Supply med følgende ændringer:
Udbudsbetingelser:
— Punkt 1.3 Udbudsmaterialet: Bilag 6.6: Procedure for modtagekontrol, jf. krav nr. 6.4.5 (Hård Plast og Bilag 6.7: Teknisk beskrivelse af behandlingen, jf. krav nr. 5.8 (PVC) tilføjet,
— Punkt 2.1 Udbuddets genstand: Første sætning ændret til: ”Udbuddet vedrører behandling og afsætning af Hård Plast og PVC fra genbrugsstationer med udsortering til R3-genanvendelsesoperationer.” I 3. sætning er mængden ændret til 3500 tons pr. år,
— Punkt 3 Tidsplan: Hele tidsplanen er opdateret, jf. fristforlængelsen. Ny tilbudsfrist er den 13.3.2020 kl. 12:00,
— Punkt 4.1 Tilbuddets indhold: Bilag 6.6 og 6.7 er tilføjet her også,
— Punkt 4.1.2 d) ESPD: Særligt om støttende virksomheder: Bilagsnr. rettet til Bilag 4,
— Punkt 4.2 Andre Bilag: Bilag 6.6 og 6.7 tilføjet,
— Punkt 4.3.2 Tilbudsfrist: Rettet til ”Fredag den 13.3.2020 kl. 12:00”,
— Punkt 5.1.1 Pris: Afsnittet ”Kun gældende for Delaftale 1+2 – Hård Plast” er tilføjet
Rammeaftaler (ændringer pr. 040220):.
Delaftale 1:
— 4.1.1-4.1.4 er rettet til 4.4.1-4.4.4 (forkert nummerering),
— 6.2 Fakturering: Bilag 5 er ændret til bilag 2,
— 6.1.1 Fakturagrundlag: Ændres fra "den enkelte kommune eller ordning" til "den enkelte genbrugsstation",
— 9.1 Aftalens varighed: 2. sætning ændres fra "parternes underskrift" til "Aftalen løber 12 måneder fra aftalens ikrafttrædelse, hvor efter den ophører uden varsel."
Delaftale 2:
— 6.2 Fakturering: Bilag 5 er ændret til bilag 2,
— 6.1.1 Fakturagrundlag: Ændres fra "den enkelte kommune eller ordning" til "den enkelte genbrugsstation",
— 9.1 Aftalens varighed: 2. sætning ændres fra "parternes underskrift" til "Aftalen løber 12 måneder fra aftalens ikrafttrædelse, hvor efter den ophører uden varsel."
Delaftale 3:
— 4.1.1-4.1.4 er rettet til 4.4.1-4.4.4 (forkert nummerering),
— 6.2 Fakturering: Bilag 5 er ændret til bilag 2,
— 6.2.1 Fakturagrundlag: Ændres fra "den enkelte kommune eller ordning" til "den enkelte genbrugsstation",
— 9.1 Aftalens varighed: 2. sætning ændres fra "parternes underskrift" til "Aftalen løber 24 måneder fra ikrafttrædelsen, hvor efter den ophører uden varsel."
Bilag 1A – Kravspecifikation – Delaftale 1-2 – hård plast:
— Krav nr. 5.1.5-5.1.7 er revideret,
— Krav nr. 5.3.1+5.3.2 er revideret,
— Krav nr. 6.3 Åbningstider på modtageanlægget: Hele afsnittet er tilføjet,
— Krav nr. 6.4 Modtagekontrol: Hele afsnittet er tilføjet,
— Krav nr. 7.6+7.7 er revideret,
— Krav nr. 8 Produktionsdata er revideret.
Bilag 1B – Kravspecifikation – Delaftale 3 – PVC:
— Krav nr. 5.8 er tilføjet.
Bilag 6.1.1 og 6.1.2 Tilbudsliste – Delaftale 1+2:
— Mængden ændret til 3 500 tons,
— Option 1 revideret.
Nye bilag:
— Bilag 1.2 Pluk-analyse,
— Bilag 6.5 Procedure for modtagekontrol – PVC (revideret),
— Bilag 6.6 Procedure for modtagekontrol – hård plast,
— Bilag 6.7 Teknisk beskrivelse af behandlingen PVC.

Rettelse
(16.03.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 13-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 27-03-2020
Time: 12:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 13-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 27-03-2020
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Efter opfordring fra Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri, forlænges udbuddet af plast fra genbrugsstationer med 14 dage. Ny tilbudsfrist er således fredag den 17. marts 2020 kl. 12.00.
”DI opfordrer derfor offentlige ordregivere til at foretage en systematisk forlængelse af tidsfrister med 14 dage for igangværende udbud. Herved hjælper offentlige ordregivere tilbudsgivere med at få en fleksibilitet, som tillader at de kan afgive tilbud, vinde kontrakter og dermed have udsigt til på den lange bane at holde hjulene i gang i virksomhederne.”

Plast fra genbrugsstationer


Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibe Blum
E-mail: vdb@vestfor.dk
Telefon: +45 20461918

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241975&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=241975&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud - Plast fra genbrugsstationer

 

Sagsnr.: 19-01509
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører behandling og afsætning af hård plast og PVC fra genbrugsstationer med udsortering af minimum 65% specifikke plasttyper som PP og PE, der skal til R3-genanvendelsesoperationer. Hård plast og PVC er modtaget fra borgere og erhverv på genbrugsstationer i Vestforbrændings ejerkommuner.

For hård plast forventes den årlige mængde at udgøre ca. 5 000 tons i år 2020 og ca. 6 000 tons i år 2021. For PVC forventes den årlige mængde at udgøre 800 tons.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udbud - Plast fra genbrugsstationer

 

Delkontraktnr.: 0
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører behandling og afsætning af hård plast og PVC fra genbrugsstationer med udsortering af minimum 65% specifikke plasttyper som PP og PE, der skal til R3-genanvendelsesoperationer. Hård plast og PVC er modtaget fra borgere og erhverv på genbrugsstationer i Vestforbrændings ejerkommuner (se bilag 1.1).

For hård plast forventes den årlige mængde at udgøre ca. 5 000 tons i år 2020 og ca. 6 000 tons i år 2021. For PVC forventes den årlige mængde at udgøre 800 tons.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Følgende option er en del af udbuddet på delaftale 1+2, jf. bilag 6.1.2:

— Option 1: Egen modtagelse, kontrol og omlastning, jf. krav nr. 6.2.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 - hård plast (2020)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 - hård plast (2020)

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: Egen modtagelse, kontrol og omlastning, jf. krav nr. 6.2.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 - hård plast (2021-2022)

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 - hård plast (2021-2022).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

1 x 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: Egen modtagelse, kontrol og omlastning, jf. krav nr. 6.2.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3 - PVC

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 3 - PVC.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Kræves ikke.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/02/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2020

Send til en kollega

0.156