23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 010-020384
Offentliggjort
15.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a

Rammeudbud for levering af præisolerede rør for Høje Taastrup Fjernvarme og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning


Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a
CVR-nummer: 13057117
Postadresse: Malervej 7
By: Taastrup
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Astrid Birnbaum
E-mail: htf@htf.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.htf.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/358610

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77
By: Rødovre
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Allan Pedersen
E-mail: e10164@rk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rodovrefjernvarme.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeudbud for levering af præisolerede rør for Høje Taastrup Fjernvarme og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Sagsnr.: 019-1092
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44163120
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører leverance af præisolerede rør ifm. etablering af fjernvarmeledninger for Høje Tastrup Fjernvarme A.m.b.a. og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Det estimeres en årlig leverance på 800 000 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning og mellem 6-7 000 000 for Høje Tastrup Fjernvarme. Der indgås én rammeaftale med én leverandør for hver af de 2 bygherrer. Dvs. der indgås separate kontrakter med henholdsvis Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, men på grundlag af nærværende udbudsmateriale. Rammeaftalerne indgås for 1 år med option på forlængelse i op til 4 gange 1 år. Rammeaftalen kan således maksimalt løbe i 5 år.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000
09324000
44160000
44162100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører leverance af præisolerede rør ifm. etablering af fjernvarmeledninger for Høje Tastrup Fjernvarme A.m.b.a. og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Det estimeres en årlig leverance på 800 000 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning og mellem 6-7 000 000 for Høje Tastrup Fjernvarme. Der indgås én rammeaftale med én leverandør for hver af de 2 bygherrer. Dvs. der indgås separate kontrakter med henholdsvis Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, men på grundlag af nærværende udbudsmateriale. Rammeaftalerne indgås for 1 år med option på forlængelse i op til 4 gange 1 år. Rammeaftalen kan således maksimalt løbe i 5 år.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til udbudsbetingelserne for:

— Oplysning om hvorvidt ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud,

— en beskrivelse af hvordan forhandlingsforløbet forventes at forløbe, og

— oplysning om hvorvidt der ydes vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 187-456060
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeudbud for levering af præisolerede rør for Høje Taastrup Fjernvarme og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/12/2019
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: isoplus Fjernvarmeteknik A/S
CVR-nummer: 16321435
Postadresse: Korsholm Alle 20
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2020

Send til en kollega

0.14