23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 010-019687
Offentliggjort
15.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/611

Indlevering af tilbud

Til
17.02.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/611

Udbyder

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Vindere

Vedligehold af grønne områder, Campus Selma Lagerløfs Vej (CSL)

(19.03.2020)
HedeDanmark A/S
Kokholm 3
6000 Kolding

Vintervedligehold, Campus Mylius Erichsens Vej (CME)

(19.03.2020)
HedeDanmark A/S
Kokholm 3
6000 Kolding

Vedligehold af grønne områder, Campus Skolevangen (CSV)

(19.03.2020)
Forstas A/S
Sigma 2
8382 Hinnerup

Vedligehold af grønne områder og vintervedligehold for Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)


Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Professionshøjskolen University College Nordjylland
CVR-nummer: 30843126
Postadresse: Selma Lagerløfs Vej 2
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ucn.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/611
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/611
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Non empty span 2-->I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Professionshøjskole
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vedligehold af grønne områder og vintervedligehold for Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77314000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter udførelse af opgaver vedrørende vedligehold af grønne områder og vintervedligehold på UCN's lokationer. UCN har til hensigt at indgå 10 delaftaler med èn (1) leverandør pr. delaftale fordelt på lokationer og fagentreprise. Der vil være mulighed for at afgive tilbud på flere delaftaler. Der henvises til kontraktbilag A - kravspecifikation for vedligehold af grønne områder, rammeaftale bilag A - kravspecifikation for vintervedligehold samt kontraktbilag B - særlige betingelser for vedligehold af grønne områder og rrammeaftale bilag B - de særlige betingelser for vedligehold af vintervedligehold for nærmere beskrivelse af opgavens omfang og indhold.

Der vil være mulighed for at deltage i en besigtigelse af de enkelte lokationer/campusser jf. udbudsbetingelser pkt. 1.6.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

En kombinationsrabat er en rabat, som ordregiver opnår, såfremt tilbudsgiveren tildeles mere end én (1) delaftale. Kombinationsrabatten anføres af tilbudsgiver i tilbudsskemaet, jf. tilbudsskema, og vil indgå i tilbudsevalueringen.

Såfremt en tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, har tilbudsgiver mulighed for at tilbyde en kombinationsrabat (opgivet i %) i tilfælde af, at tilbudsgiver tildeles mere end én (1) delaftale. Kombinationsrabatten skal være gældende for alle delaftaler, som der bydes ind på, forudsat at tilbudsgiveren opnår tildeling af mere end én delaftale. Ved tildeling af mere end én (1) delaftale gælder kombinationsrabatten for alle de vindende delaftaler, som tilbudsgiver har afgivet et tilbud på og uanset om tilbudsgiver tildeles 2 eller flere delaftaler.

Ordregiver identificerer de mest økonomisk fordelagtige tilbud på tværs af delaftalerne således, at den tilbudte kombinationsrabat ved tildeling af mere end én (1) delaftale vil indgå i tilbudsevalueringen.

Evalueringen gennemføres i første omgang uden kombinationsrabatterne. Herefter trækkes kombinationsrabatterne fra de tilbud, hvor der er afgivet kombinationsbud, og priserne evalueres igen.

Der vil i forbindelse med tilbudsevalueringen blive foretaget en vurdering af alle indkomne tilbud og tilbudskombinationer (med indregning af evt. tilbudte kombinationsrabatter) for derved at finde den for ordregiver samlet set økonomisk mest fordelagtige kombination af de indkomne tilbud på tværs af delaftalerne. Der kan således være tale om, at der for enkelte delaftaler ikke nødvendigvis sker tildeling til laveste tekniske evalueringssum, såfremt en anden kombination af tilbud inkl. kombinationsrabatter medfører en samlet set lavere teknisk evalueringssum på tværs af alle delaftaler.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vedligehold af grønne områder, Campus Selma Lagerløfs Vej (CSL)

 

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77300000
77310000
77311000
77312000
77314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg, Campus Selma Lagerløfs Vej

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave vedrører vedligeholdelse af grønne områder på lokationen Campus Selma Lagerløfs Vej (CSL). Opgaven omfatter faste standardopgaver og bestillingsopgaver på kategorierne græs, bede, busker/hæk, træer og renhold. Der henvises til kontraktbilag A og kontraktbilag B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Såfremt en tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, har tilbudsgiver mulighed for at tilbyde en kombinationsrabat (opgivet i %) i tilfælde af, at tilbudsgiver tildeles mere end én (1) delaftale. Kombinationsrabatten skal være gældende for alle delaftaler, som der bydes ind på, forudsat at tilbudsgiveren opnår tildeling af flere delaftaler.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vedligehold af grønne områder, Campus Mylius Erichsens Vej (CME)

 

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77300000
77310000
77312000
77314000
77340000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg, Campus Mylius Erichsens Vej (CME)

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave vedrører vedligeholdelse af grønne områder på lokationen Campus Mylius Erichsens Vej (CME). Opgaven omfatter faste standardopgaver og bestillingsopgaver på kategorierne græs, bede, busker/hæk, træer og renhold. Der henvises til kontraktbilag A og kontraktbilag B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilbudsgiverens tilbudte priser skal omfatte blandt andet pris på optioner, der i dag udføres af personale fra ordregivers bygningsdrift. Ordregiver kan vælge at gøre brug af disse optioner eller fortsat lade eget personale udføre disse opgaver.

Optionerne omfatter følgende opgaver:

Delaftale 2 – Vedligehold af grønne områder, Campus Mylius Erichsens Vej (CME)

— Græs herunder brugsplæne og græsflader,

— Renhold herunder faste belægninger, løse belægninger, øvrige belægninger samt græsarmering.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Såfremt en tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, har tilbudsgiver mulighed for at tilbyde en kombinationsrabat (opgivet i %) i tilfælde af, at tilbudsgiver tildeles mere end én (1) delaftale. Kombinationsrabatten skal være gældende for alle delaftaler, som der bydes ind på, forudsat at tilbudsgiveren opnår tildeling af flere delaftaler.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vedligehold af grønne områder, Campus Hobrovej (CHV)

 

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000
77300000
77340000
77320000
77312000
77310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg, Campus Hobrovej (CHV)

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave vedrører vedligeholdelse af grønne områder på lokationen Campus Hobrovej (CHV). Opgaven omfatter faste standardopgaver og bestillingsopgaver på kategorierne græs, bede, busker/hæk, træer og renhold. Der henvises til kontraktbilag A og kontraktbilag B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Såfremt en tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, har tilbudsgiver mulighed for at tilbyde en kombinationsrabat (opgivet i %) i tilfælde af, at tilbudsgiver tildeles mere end én (1) delaftale. Kombinationsrabatten skal være gældende for alle delaftaler, som der bydes ind på, forudsat at tilbudsgiveren opnår tildeling af flere delaftaler.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vedligehold af grønne områder, Campus Sofiendalsvej (CSD)

 

Delkontraktnr.: Delaftale 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000
77300000
77310000
77312000
77320000
77340000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg, Campus Sofiendalsvej (CSD)

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave vedrører vedligeholdelse af grønne områder på lokationen Campus Sofiendalsvej (CSD). Opgaven omfatter faste standardopgaver og bestillingsopgaver på kategorierne græs, busker/hæk, træer og renhold. Opgaven omfatter endvidere bestillingsopgaver som udføres efter aftale mellem leverandøren og ordregiver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Såfremt en tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, har tilbudsgiver mulighed for at tilbyde en kombinationsrabat (opgivet i %) i tilfælde af, at tilbudsgiver tildeles mere end én (1) delaftale. Kombinationsrabatten skal være gældende for alle delaftaler, som der bydes ind på, forudsat at tilbudsgiveren opnår tildeling af flere delaftaler.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vedligehold af grønne områder, Campus Skolevangen (CSV)

 

Delkontraktnr.: Delaftale 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000
77340000
77320000
77312000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg, Campus Skolevangen (CSV)

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave vedrører vedligeholdelse af grønne områder på lokationen Campus Skolevangen (CSV). Opgaven omfatter faste standardopgaver og bestillingsopgaver på kategorierne græs, bede, busker/hæk, træer og renhold. Der henvises til kontraktbilag A og kontraktbilag B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilbudsgiverens tilbudte priser skal omfatte blandt andet pris på optioner, der i dag udføres af personale fra ordregivers bygningsdrift. Ordregiver kan vælge at gøre brug af disse optioner eller fortsat lade eget personale udføre disse opgaver.

Optionerne omfatter følgende opgaver på Campus Skolevangen (CSV):

Græs herunder græsflader, naturgræs og brugsplæne, bede, buske/hæk og renhold.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Såfremt en tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, har tilbudsgiver mulighed for at tilbyde en kombinationsrabat (opgivet i %) i tilfælde af, at tilbudsgiver tildeles mere end én (1) delaftale. Kombinationsrabatten skal være gældende for alle delaftaler, som der bydes ind på, forudsat at tilbudsgiveren opnår tildeling af flere delaftaler.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vintervedligehold, Campus Selma Lagerløfs Vej (CSL)

 

Delkontraktnr.: Delaftale 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
90630000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg, Campus Selma Lagerløfs Vej

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet vedrører overvågning af vejrlig og snerydning samt glatførebekæmpelse på ordregivers Campus Selma Lagerløfs Vej (CSL). Dette omfatter fx veje, p-arealer, parkeringshuse samt fortove, stier, gangarealer og trappeopgange, samt indgange/udgange med og uden rampe. Snerydning omfatter ikke cykelskure.

Leverandøren rydder sne og foretager glatførebekæmpelse på alle ordregivers veje, p-arealer, parkeringshuse samt fortove, stier og gangarealer hvortil ordregiver har rydningspligt. Glatførebekæmpelsen foretages med salt, sand eller grus vurderet i forhold til det konkrete underlag. Der henvises til rammeaftale bilag A og rammeaftale bilag B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2020
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vintervedligehold, Campus Mylius Erichsens Vej (CME)

 

Delkontraktnr.: Delaftale 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000
90630000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg, Campus Mylius Erichsens Vej (CME)

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet vedrører overvågning af vejrlig og snerydning samt glatførebekæmpelse på ordregivers Campus Mylius Erichsens Vej (CME). Dette omfatter fx veje, p-arealer, parkeringshuse samt fortove, stier, gangarealer og trappeopgange, samt indgange/udgange med og uden rampe. Snerydning omfatter ikke cykelskure.

Leverandøren rydder sne og foretager glatførebekæmpelse på alle ordregivers veje, p-arealer, parkeringshuse samt fortove, stier og gangarealer hvortil ordregiver har rydningspligt. Glatførebekæmpelsen foretages med salt, sand eller grus vurderet i forhold til det konkrete underlag. Der henvises til rammeaftale bilag A og rammeaftale bilag B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2020
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vintervedligehold, Campus Hobrovej (CHV)

 

Delkontraktnr.: Delaftale 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
90630000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg, Campus Hobrovej (CHV)

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet vedrører overvågning af vejrlig og snerydning samt glatførebekæmpelse på ordregivers Campus Hobrovej (CHV). Dette omfatter fx veje, p-arealer, parkeringshuse samt fortove, stier, gangarealer og trappeopgange, samt indgange/udgange med og uden rampe. Snerydning omfatter ikke cykelskure.

Leverandøren rydder sne og foretager glatførebekæmpelse på alle ordregivers veje, p-arealer, parkeringshuse samt fortove, stier og gangarealer hvortil ordregiver har rydningspligt. Glatførebekæmpelsen foretages med salt, sand eller grus vurderet i forhold til det konkrete underlag. Der henvises til rammeaftale bilag A og rammeaftale bilag B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2020
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vintervedligehold, Campus Sofiendalsvej (CSD)

 

Delkontraktnr.: Delaftale 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
90630000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg, Campus Sofiendalsvej (CSD).

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet vedrører overvågning af vejrlig og snerydning samt glatførebekæmpelse på ordregivers Campus Sofiendalsvej (CSD). Dette omfatter fx veje, p-arealer, parkeringshuse samt fortove, stier, gangarealer og trappeopgange, samt indgange/udgange med og uden rampe. Snerydning omfatter ikke cykelskure.

Leverandøren rydder sne og foretager glatførebekæmpelse på alle ordregivers veje, p-arealer, parkeringshuse samt fortove, stier og gangarealer hvortil ordregiver har rydningspligt. Glatførebekæmpelsen foretages med salt, sand eller grus vurderet i forhold til det konkrete underlag. Der henvises til rammeaftalebilag A og rammeaftalbilag B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2020
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Vintervedligehold, Campus Skolevangen (CSV)

 

Delkontraktnr.: Delaftale 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
90630000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg, Campus Skolevangen (CSV)

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet vedrører overvågning af vejrlig og snerydning samt glatførebekæmpelse på ordregivers Campus Skolevangen (CSV). Dette omfatter fx veje, p-arealer, parkeringshuse samt fortove, stier, gangarealer og trappeopgange, samt indgange/udgange med og uden rampe. Snerydning omfatter ikke cykelskure.

Leverandøren rydder sne og foretager glatførebekæmpelse på alle ordregivers veje, p-arealer, parkeringshuse samt fortove, stier og gangarealer hvortil ordregiver har rydningspligt. Glatførebekæmpelsen foretages med salt, sand eller grus vurderet i forhold til det konkrete underlag. Der henvises til rammeaftalebilag A og rammeaftalebilag B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2020
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet medsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske

Udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier), skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Punkt D: Oplysninger om underleverandører jf. udbudslovens §177, stk. 2

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte,

at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er

udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige

udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1,

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2,

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3,

— Aftale mhp. konkurrencefordrejning, jf. nr. 4,

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5,

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

Disse oplysninger skal senere verificeres jf. udbudsbetingelsernes 2.3.

Tilbudsgiver henvises i denne forbindelse til kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning "ESPD vejledning: "ESPD - Dokumentation og e-Certis”, der step for step beskriver, hvordan ESPD udfyldes korrekt.

Vejledningen kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentationogecertis.pdf

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist.

- Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere omsætningstal.

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”,

- Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015),

- Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere nøgletal.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver skal dokumentere en samlet årsomsætning på minimum den estimerede værdi af de delaftaler tilbudsgiver afgiver tilbud på, jf. oversigten i afsnit 1.4.1

Hvis tilbudsgiver ikke har eksisteret i det anførte antal regnskabsår, skal omsætningen for det anførte seneste afsluttede regnskabsår være mindst den estimerede værdi af de delaftaler tilbudsgiver afgiver tilbud på pr. år.

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Finder ikke anvendelse på nærværende udbud.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ordregiver gør opmærksom på, at kontrakten og rammeaftalen indeholder en etisk klausul samt arbejdsklausul, jf. kontraktens punkt 7.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/02/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til

udbuddet. Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet. I henhold

til tidsplanen, vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål

modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det

uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, skal på ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges

dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen,

- Skatteforvaltningen,

- ATP,

- Politiet (Kriminalregistret).

- - Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af

serviceattesten, som fastsat af ordregiver i opfordringsskrivelsen.

I forbindelse med gennemførelse af miniudbud på rammeaftalen må serviceattesten dog maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for afgivelse af tilbud på miniudbuddet. Ordregiver vil, når relevant, rekvirere nye serviceattester fra leverandørerne.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af serviceattesten er

modtaget.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark,

skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til e-Certis kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2020

Send til en kollega

0.11