23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 007-010458
Offentliggjort
10.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.02.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259485&B=KOEGE

Udbyder

Køge Kommune

Opdateringer

Annullering
(31.01.2020)

Renovationsbiler til ETK - Køge Kommune


Køge Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Bjerre
E-mail: torben.bjerre@koege.dk
Telefon: +45 56676899

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259485&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259485&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af renovationsbiler til ETK - Køge Kommune

 

Sagsnr.: 2019-023996
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144511
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Køge Kommune udbyder renovationsbiler til ETK - Køge Kommune. Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler:

- Delaftale 1: 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med kran og ladtip,

- Delaftale 2: 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med 1-kammer komprimatorkasse,

- Delaftale 3: 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med 2-kammer komprimatorkasse,

- Delaftale 4: 1. stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med 4-kammer komprimatorkasse.

Der kan afgives tilbud på en delaftale, flere delaftaler og alle delaftaler. Der tildeles kontrakt pr. delaftale. Den samme tilbudsgiver kan tildeles en flere og alle delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Køge Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med kran og ladtip.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ind- og udstigning / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Siddekomfort / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Udsyn / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Betjening af betjeningsapparater / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I evaluering af tilbuddene vil der blive anvendt en evalueringsmodel, hvor tilbuddene bedømmes på de angivne underkriterier. Laveste pris opnår 10 point, tilbud der er 30% dyrere opnår 1 point. Kan alle tilbud ikke indeholdes i denne model øges procentsatsen. Kvalitet bedømmes på en skala 1-10. Point for pris og kvalitet ganges med vægtningen.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Køge Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med 1-kammer komprimatorkasse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ind- og udstigning / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Siddekomfort / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Udsyn / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Betjening af betjeningsapparater / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I evaluering af tilbuddene vil der blive anvendt en evalueringsmodel, hvor tilbuddene bedømmes på de angivne underkriterier. Laveste pris opnår 10 point, tilbud der er 30% dyrere opnår 1 point. Kan alle tilbud ikke indeholdes i denne model øges procentsatsen. Kvalitet bedømmes på en skala 1-10. Point for pris og kvalitet ganges med vægtningen. Vægtet point for kvalitet og pris lægges sammen.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med 2-kammer komprimatorkasse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ind- og udstigning / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Siddekomfort / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Udsyn / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Betjening af betjeningsapparater / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I evaluering af tilbuddene vil der blive anvendt en evalueringsmodel, hvor tilbuddene bedømmes på de angivne underkriterier. Laveste pris opnår 10 point, tilbud der er 30% dyrere opnår 1 point. Kan alle tilbud ikke indeholdes i denne model øges procentsatsen. Kvalitet bedømmes på en skala 1-10. Point for pris og kvalitet ganges med vægtningen. Vægtet point for kvalitet og pris lægges sammen.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Køge Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af 1 stk. fabriksny lastbilchassis opbygget med 4-kammer komprimatorkasse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ind- og udstigning / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Siddekomfort / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Udsyn / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Betjening af betjeningsapparater / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I evaluering af tilbuddene vil der blive anvendt en evalueringsmodel, hvor tilbuddene bedømmes på de angivne underkriterier. Laveste pris opnår 10 point, tilbud der er 30% dyrere opnår 1 point. Kan alle tilbud ikke indeholdes i denne model øges procentsatsen. Kvalitet bedømmes på en skala 1-10. Point for pris og kvalitet ganges med vægtningen. Vægtet point for kvalitet og pris lægges sammen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud uploade et udfyldt ESPD, hvor de efterspurgte informationer skal oplyses. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver kan udfylde det forudfyldte ESPD som ordergiver har uploadet i EU-Supply.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

- Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1,

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

- Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

- Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5,

- Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Hvis tilbudsgiver – under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og/eller økonomiske formåen og/eller tekniske, skal de krævede oplysninger under pkt. 7.1 til 7.3 afgives for samtlige enheder. Desuden skal de enkelte deltagere i tilbudsgiverteamet ydelser/roller angives. Ønsker tilbudsgiveren at basere sig på andre enheders formåen, skal dette angives i en støtteerklæring. Det skal tydeligt fremgå af erklæringen, på hvilket område tilbudsgiveren baserer sig på andres formåen (teknisk eller økonomisk). Baserer en tilbudsgiver sig på andre enheders formåen skal dette fremgå af tilbudsgivers ESPD afsnit II C. Ligeledes skal det i samme ESPD fremgå hvilken type formåen (økonomisk eller teknisk) tilbudsgiveren baserer sig, dette skal angives i afsnit IV.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142. Det er et mindstekrav til egnethed for økonomisk og finansiel formåen, at tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 regnskabsår har haft:

- En nettoomsætning på minimum 6 000 000 DKK,

- En soliditetsgrad på minimum 20%, og

- Intet forbehold i revisionsbemærkningerne de sidste 2 regnskabsår, samt

- At tilbudsgiveren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med tilbudsgiverens udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af nærværende udbud. Tilbudsgiver skal således have tegning en erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum 5 000 000 DKK. Selvrisikoen må ikke overstige 100 000 DKK.

Tilbudsgiveren skal angive nettoomsætningens størrelse og soliditetsgradens størrelse i EPSD’et i del IV afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- En nettoomsætning på minimum 6 000 000 DKK,

- En soliditetsgrad på minimum 20%, og

- Intet forbehold i revisionsbemærkningerne de sidste 2 regnskabsår, samt

- At tilbudsgiveren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med tilbudsgiverens udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af nærværende udbud. Tilbudsgiver skal således have tegning en erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum 5 000 000 DKK. Selvrisikoen må ikke overstige 100 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Angive minimum 3 referencer for de af udbuddet omfattede eller tilsvarende ydelser der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år.

Tilbudsgiveren skal angive 3 referencer i ESPD’et i del IV afsnit C: Teknisk og faglig formåen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal angive minimum 3 referencer for de af udbuddet omfattede eller tilsvarende ydelser der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Jf. udkast til kontrakt der fremgår af udbudsbetingelserne.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/02/2020
Tidspunkt: 12:01
Sted:

 

I Køge Kommune.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang for tilbudsgiverne til at overvære åbning af indkomne tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig påwww.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2020

Send til en kollega

0.125