23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 080-142064
Offentliggjort
27.04.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Til
29.05.2015 Kl. 12:00

Addresse
Skovlund Varmeværk a.m.b.a.
Nørremarken 20
Kontaktpunkt: DFP A.m.b.a.
Att: Per Hougaard
6823 Skovlund
Telefon: +45 76308000
Mailadresse: per@dfp.dk

Udbyder

Skovlund Varmeværk a.m.b.a.

Vindere

(09.02.2016)
Industrivarme A/S
Landholmvej 12
9280 Storvorde

Levering og idriftsættelse af et 1 MW flisfyret kedelanlæg


Skovlund Varmeværk a.m.b.a.

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Skovlund Varmeværk a.m.b.a.
Dansk
Nørremarken 20
Kontaktpunkt(er): DFP A.m.b.a.
Att: Per Hougaard
6823 Skovlund
DANMARK
Telefon: +45 76308000
Mailadresse: per@dfp.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: www.skovlund-varmevaerk.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Prækvalifikation vedr. levering og idriftsættelse af et 1 MW flisfyret kedelanlæg.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Nørremarken 20, 6823 Skovlund.

NUTS-kode DK032

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Prækvalifikation af entreprenører vedr. levering, montering og idriftsættelse af et 1 MW flisfyret kedelanlæg i eksisterende bygning. Kedelanlægget skal kunne håntere tørt træflis med et fugtindhold på 25 %.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

42310000, 42390000, 45000000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8) Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
1 stk komplet 1 MW flisfyret kedelanlæg inkl. elektrofilter og brændselsgrube.
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 3 000 000 og 5 000 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 5 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der vil blive bedt om sikkerhedsstillelse i henhold til AB92.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsbetingelser fastlægges i udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
En sammenslutning af bydende skal hæfte solidarisk og der skal gives fuldmagt til en person, der kan tegne sammenslutningen. Hvert medlem af sammenslutningen skal ved sammenslutningen afgive erklæring om solidarisk hæftelse over for ordregiver.
Ved en sammenslutning af bydende skal de krævede oplysninger nævnt under punkt III afleveres for alle deltagere i sammenslutningen.
III.1.4) Andre særlige vilkår:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om selskabsform, ejerforhold, CVR nr.
Serviceattest fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen
Navn, adresse, e-mail og telefon nr. på kontaktperson.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Seneste godkendte regnskab.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Referencelister for tilsvarende projekter (1 MW flisanlæg).
Oplysninger om kvalitetsstandard og kvalitetssikringssystem (maks. 4 A4 sider).
Dokumentation for opfyldelse af kvalitetssikringssystem (maks. 4 A4 sider).
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
29.5.2015 - 12:00
IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
Der vil blive prækvalificeret 3-5 bydende.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21.4.2015

Send til en kollega

0.199