23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 238-584986
Offentliggjort
10.12.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/621

Anmodning om deltagelse

Til
09.01.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/621

Udbyder

N1 A/S

Vindere

Valgt firma

(28.04.2020)
ABB Power Grids Denmark A/S
Håndværkervej 23
7000 Fredericia

Levering af 10/15/20-0,4 kV distributionstransformere


N1 A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 A/S
CVR-nummer: 28331878
Postadresse: Juelstrupparken
By: Støvring
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stely@n1.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.n1.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 Randers A/S
CVR-nummer: 29312435
Postadresse: Juelstrupparken 16
By: Støvring
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stely@n1.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.n1.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Evonet A/S
CVR-nummer: 25154150
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 6710
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stely@n1.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.evonet.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/621
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/621
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af 10/15/20-0,4 kV distributionstransformere

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31170000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker levering af 10/15/20-0,4 kV distributionstransformere til hele forsyningsområdet.

Udbuddet omfatter følgende typer af distributionstransformere:

- 10,5/0,42 kV

- 15,75/0,42 kV

- 21,0/0,42 kV

Krav til ovenstående er nærmere beskrevet i bilag B kravspecifikation.

Det er et krav, at vindende leverandør etablerer et konsignationslager. Krav til størrelse på konsignationslager fremgår af bilag C tilbudsliste.

Der estimeres med en samlet årlig volumen på ca. 350 stk. fordelt på forskellige typer og størrelser. Fordeling af estimeret forbrug fremgår af bilag C tilbudsliste. Estimatet er ordregivers bedste bud ud fra historisk forbrug samt forventet øget aktivitet. Estimatet er ikke bindende for ordregiver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver ønsker levering af 10/15/20-0,4 kV distributionstransformere til hele forsyningsområdet.

Udbuddet omfatter følgende typer af distributionstransformere:

- 10,5/0,42 kV

- 15,75/0,42 kV

- 21,0/0,42 kV

Krav til ovenstående er nærmere beskrevet i bilag B kravspecifikation.

Det er et krav, at vindende leverandør etablerer et konsignationslager. Krav til størrelse på konsignationslager fremgår af bilag C tilbudsliste.

Der estimeres med en samlet årlig volumen på ca. 350 stk. fordelt på forskellige typer og størrelser. Fordeling af estimeret forbrug fremgår af bilag C tilbudsliste. Estimatet er ordregivers bedste bud ud fra historisk forbrug samt forventet øget aktivitet. Estimatet er ikke bindende for ordregiver.

N1 A/S og Evonet A/S forventes at fusionere til et selskab pr. 1.1.2020. Fusionen vil indebære, at Evonet A/S vil blive det fortsættende selskab med navnet N1 A/S. Fusionen er et led i ordregivers nye organisering af Norlys-koncernen, som netselskaberne er en del af, og vil derfor ikke have indflydelse på hverken udbudsprocessen eller den udbudte opgave. N1 Randers A/S forventes at fusionere ind i N1 A/S (Evonet A/S) pr. 1.1.2021.

Såfremt Evonet A/S og N1 A/S mod forventning, ikke er endeligt fusioneret ved kontraktindgåelse, skal vindende leverandør, i perioden frem til sammenlægningen, være opmærksom på, at der indgås aftale med alle de ovenstående selskaber.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges 3 gange med op til 12 måneder for hver forlængelse på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 5 leverandører. Hvis flere end 5 leverandører opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

I forbindelse med udvælgelsen vil ordregiver herunder lægge vægt på erfaring med følgende referenceområder:

- Leverancer der omfatter flest af de udbudte typer af distributionstransformere leveret til det skandinaviske marked eller tilsvarende markeder,

- Antal af leverede distributionstransformere inden for 10/15/20-0,4 kV.

Ansøger kan maksimalt angive seks (6) referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de seks (6) nyeste angivne referencer i anmodningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på levering i Sverige.

Der ønskes en optionspris på direkte levering af bestemte typer og størrelse af distributionstransformere i Sverige. Ordregiver vil i aftaleperioden tage stille til, om option på levering i Sverige vil blive benyttet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse samlet årsomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at:

- Ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 10 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Ansøger har en soliditetsgrad på minimum 15% i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse mindst tre (3) sammenlignelige referencer inden for de seneste tre (3) år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst tre (3) sammenlignelige referencer inden for de seneste tre (3) år.

Ansøger skal oplyse følgende pr. reference:

- Modtager af leverancen herunder gerne oplysning om virksomhedstype,

- Beskrivelse af leverancen, omfang og typer samt antal stk. leveret. Eksempelvis oplysninger om leverancen er udført i henhold til en rammeaftale eller en enkeltstående levering samt ca. økonomisk omfang af leverancen,

- Angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen.

Referencerne skal dokumentere ansøgers betydeligste leverancer inden for 10/15/20-0,4 kV distributionstransformere til det skandinaviske marked eller tilsvarende markeder.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre. Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure. Der skal oplyses navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation. Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbek. § 10. Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, jf. implementeringsbek. § 10. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III og IV skal afgives for hver deltager. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være den samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle deltagere, er anmodningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Såfremt den økonomiske aktør har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV. Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning men samtidig indgår som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal ansøgeren medsende en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige kapacitet. Ansøgning skal afleveres elektronisk på TrueTender. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud inklusive bilag afleveres på dansk. Eventuelle bilag omfattende tekniske specifikationer, herunder produktdatablade eller lignende må dog gerne være på engelsk, såfremt original-dokumentationen ikke foreligger på dansk. For at modtage yderligere information om dette udbud og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation skal ansøgere registrere sig på TrueTender. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen på baggrund af det foreløbige tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2019

Send til en kollega

0.156