23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 237-581104
Offentliggjort
09.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Levering af tjenesteydelser, reservedele og tilbehør til entreprenørmaskiner, traktorer og entreprenørmateriel


Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Rói Mohr Jónsson
E-mail: fmi-id-slu11@mil.dk
Telefon: +45 72811400

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af tjenesteydelser, reservedele og tilbehør til entreprenørmaskiner, traktorer og entreprenørmateriel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter levering af tjenesteydelser som service og reparationer, levering af reservedele til anvendelse på forsvarets værksteder, samt levering af tilbehør som skovle, koste, jordbor og andet. Ovenstående tjenesteydelser, reservedele og tilbehør skal anvendes på entreprenørmaskiner som rendegravere, læssemaskiner, dumpere, jordhøvle, bulldozere, bæltegravemaskiner, valsetog, traktorer og andet entreprenørmateriel. Entreprenørmaskinerne, entreprenørmateriellet og traktorerne er af forskellige modeller, mærker og årgange, og er placeret på forsvarets etablissementer over hele landet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 567 196.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
16810000
34300000
34390000
34320000
43200000
43640000
50100000
50110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Hovedparten af maskinerne er på etablissementer i Jylland, men det understreges at aftalen er landsdækkende.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter levering af tjenesteydelser som service og reparationer, levering af reservedele til anvendelse på forsvarets værksteder, samt levering af tilbehør som skovle, koste, jordbor og andet. Ovenstående tjenesteydelser, reservedele og tilbehør skal anvendes på entreprenørmaskiner som rendegravere, læssemaskiner, dumpere, jordhøvle, bulldozere, bæltegravemaskiner, valsetog, traktorer og andet entreprenørmateriel. Entreprenørmaskinerne, entreprenørmateriellet og traktorerne er af forskellige modeller, mærker og årgange, og er placeret på forsvarets etablissementer over hele landet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

FMI har besluttet ikke at opdele rammeaftalen i delkontrakter pga. aftalens omfang. Yderligere opdeling vil forøge omkostningerne, herunder bl.a. logistiske og administrative omkostninger.

Aftalen indgås af FMI. Alle dele af Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets koncern, inkl. alle dele af det danske forsvar undergivet Forsvarschefens kommando er berettiget til at benytte aftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 107-260801
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4600005213
Betegnelse:

Vedrørende levering af tjenesteydelser, reservedele og tilbehør til entreprenørmaskiner, entreprenørmateriel og traktorer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
21/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: United Military Services A/S
CVR-nummer: 35243305
Postadresse: Virkelyst 1
By: Regstrup
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 4420
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 567 196.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i pkt. II 1.7) og V.2.4) er den evalueringstekniske pris af det vindende tilbud, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2019

Send til en kollega

0.078