23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
05.12.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.01.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Dragør Kommune

Opdateringer

Opdatering
(24.02.2020)

De prækvalificerede:
- Arkitema og Cowi.
- GHB Landskabsarkitekter med Hele Landet, Cornelius Vöge og Tyréns. 
- Schønherr med Orbicon/WSP, Natour Climate, Research, Development & Design og Almenr. 

Klimarobust Kystkommune


Dragør Kommune

Opgavebeskrivelse Dragør Kommune indbyder tre tværfagligt sammensatte rådgiverhold til at anmode om deltagelse i en parallelkonkurrence med fokus på udviklingen af Dragør som klimarobust kystkommune.

Parallelkonkurrencen udbydes i samarbejde med Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet, som i et partnerskab har bevilliget støtte til Dragør Kommunes pilotprojekt ”Klimarobust Kystkommune” under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.

Over de kommende år skal Dragør Kommunes 13 km lange kyststrækning beskyttes mod risikoen for oversvømmelse som følge af havvandsstigninger og stormflod. Det skal ske gennem langsigtet, strategisk og helhedsorienteret planlægning for udviklingen af Dragør som klimarobust kystkommune.

Konkret er det besluttet, at Dragør Kommune og dens borgere som minimum skal beskyttes mod stormflod til en 100-års hændelse baseret på den vandstand, som forventes i 2050.

Med støtte fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet har Dragør Kommune besluttet at igangsætte arbejdet med pilotprojektet ”Klimarobust Kystkommune”. Pilotprojektet omfatter gennemførelse af en parallelkonkurrence og en efterfølgende viderebearbejdning af forslag og idéer fra parallelkonkurrencen til en strategisk udviklingsplan for Dragør som klimarobust kystkommune.

Formålet med parallelkonkurrencen er at udfolde, hvad de bedste bud på løsninger for at udvikle Dragør som klimarobust kommune kan være. Løsningsrummet er ikke defineret på forhånd. Det forventes, at
parallelkonkurrencen bidrager til at vise, hvordan Dragør Kommune kan opbygge sin klimarobusthed - både på kort og på lang sigt - og ved at benytte fleksible, multifunktionelle og kombinerede fysiske og beredskabsmæssige løsninger, som sammen med en strategisk tilgang, der lader beskyttelse, tilpasning, og
på sigt evt. tilbagetrækning, supplere hinanden på de måder, der passer bedst til de kvaliteter og udfordringer, der kendetegner de forskellige delstrækninger langs kommunens kyst.

Derudover skal der gennem parallelkonkurrencen genereres viden og samles erfaringer, som har eksempelværdi for andre kommuner.

Vilkår og betingelser fremgår af prækvalifkationsannoncen, som kan hentes på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yrtnijiwqx
Annonceret 4. december 2019 15:00:00 CET
Deadline 15. januar 2020 12:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Begrænset udbud
CPV kode 71200000, 71300000, 71400000
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yrtnijiwqx

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Hanna Rehling
Telefon +45 32890305
E-mail hannar@dragoer.dk

Ordregiver

Navn DRAGØR KOMMUNE // CVR:12881517
Adresse Kirkevej 7
2791 Dragør
DK
Telefon +45 32890305
E-mail hannar@dragoer.dk
WWW http://www.dragoer.dk

Kommentarer

Kommentarer til ændringer
[04-12-2019 15:08:11]
Link til udbudsmateriale rettet.

Send til en kollega

0.157