23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 231-566499
Offentliggjort
29.11.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aalborg Universitet

Vindere

Valgt firma

(29.11.2019)
NordicEngineering
Københavnsvej 261
4000 Roskilde

Biomasseprocesanlæg


Aalborg Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Denaa
E-mail: md@adm.aau.dk
Telefon: +45 99403949

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5ee1f968-96dd-43de-a536-6a4210cea01f/homepage

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Biomasseprocesanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Universitet Institut for energiteknik har behov for at købe et pilot biomasseprocesanlæg som er en prototype da man i anlægget skal kunne ekstrahere højværdistoffer inden rastbiomassen omdannes til biogas. Aalborg Universitet har kun fundet en virksomhed som kan udvikle et procesanlæg som kan opfylde universitetets behov.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 270 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

AAU finder at købet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivets artikel 32, hvorfor AAU agter at gennemføre købet som en direkte tildeling.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Købet indeholder en option på tilkøb af en fast/flydende og flydende/flydende CO2 ekstraktions enhed.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser
Forklaring:

 

Aalborg Universitet Institut for energiteknik har behov for at købe et pilot biomasseprocesanlæg som er en prototype da man i anlægget skal kunne ekstrahere højværdistoffer inden rastbiomassen omdannes til biogas. Aalborg Universitet har kun fundet en virksomhed som kan udvikle et procesanlæg som kan opfylde universitetets behov.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: NordicEngineering
CVR-nummer: 28152450
Postadresse: Københavnsvej 261
By: Roskilde
NUTS-kode: DK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
E-mail: info@nordic-engineering.dk
Telefon: +45 45948000

Internetadresse: https://www.nordic-engineering.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 9 270 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 9 270 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/11/2019

Send til en kollega

0.094