23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 226-553045
Offentliggjort
22.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.12.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

JCN Bolig A/S

Åbyen II - byggefelt B, almene boliger


JCN Bolig A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: JCN Bolig A/S
Postadresse: Rymarken 2
By: Aarhus V
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8210
Land: Danmark
E-mail: tc@jcn-bolig.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.jcn-bolig.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal(TN329685)
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Åbyen II - byggefelt B, almene boliger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved JCN Bolig A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af AL2bolig.

Udbuddet gennemføres som et offentligt fagentreprise udbud iht. udbudsloven til opførelse af Åbyen II, byggefelt B, almene boliger.

Der udbydes flg. fagentrepriser: el, VVS, ventilation, elevator, betonelementer samt badekabiner. De resterende udbudspligtige fagentrepriser vil blive udbudt efterfølgende.

Det almene byggeri består af 117 lejligheder, primært familieboliger.

For en nærmere beskrivelse henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

El

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved JCN Bolig A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af AL2bolig.

Udbuddet gennemføres som et offentligt fagentreprise udbud iht. udbudsloven til opførelse af Åbyen II, byggefelt B, almene boliger.

Der udbydes flg. fagentrepriser: el, VVS, ventilation, elevator, betonelementer samt badekabiner. De resterende udbudspligtige fagentrepriser vil blive udbudt efterfølgende.

Det almene byggeri består af 117 lejligheder, primær familieboliger.

For en nærmere beskrivelse henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option: Opgaven omfatter option vedrørende Åbyen II, Byggefelt B, private boliger 5 117 m2, og erhvervsareal 188 m2. Der er kælder under bebyggelsen. Byggeriet udføres i 5 etager, og der etableres tagterrasse for fælles ophold. Se udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse. Optionen indgår ikke i tilbudsvurderingen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

VVS

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved JCN Bolig A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af AL2bolig.

Udbuddet gennemføres som et offentligt fagentreprise udbud iht. udbudsloven til opførelse af Åbyen II, byggefelt B, almene boliger.

Der udbydes flg. fagentrepriser: el, VVS, ventilation, elevator, betonelementer samt badekabiner. De resterende udbudspligtige fagentrepriser vil blive udbudt efterfølgende.

Det almene byggeri består af 117 lejligheder, primær familieboliger.

For en nærmere beskrivelse henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option: Opgaven omfatter option vedrørende Åbyen II, Byggefelt B, private boliger 5 117 m2, og erhvervsareal 188 m2. Der er kælder under bebyggelsen. Byggeriet udføres i 5 etager, og der etableres tagterrasse for fælles ophold. Se udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse. Optionen indgår ikke i tilbudsvurderingen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ventilation

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved JCN Bolig A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af AL2bolig.

Udbuddet gennemføres som et offentligt fagentreprise udbud iht. udbudsloven til opførelse af Åbyen II, byggefelt B, almene boliger.

Der udbydes flg. fagentrepriser: el, VVS, ventilation, elevator, betonelementer samt badekabiner. De resterende udbudspligtige fagentrepriser vil blive udbudt efterfølgende.

Det almene byggeri består af 117 lejligheder, primær familieboliger.

For en nærmere beskrivelse henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option: Opgaven omfatter option vedrørende Åbyen II, Byggefelt B, private boliger 5 117 m2, og erhvervsareal 188 m2. Der er kælder under bebyggelsen. Byggeriet udføres i 5 etager, og der etableres tagterrasse for fælles ophold. Se udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse. Optionen indgår ikke i tilbudsvurderingen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Elevator

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved JCN Bolig A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af AL2bolig.

Udbuddet gennemføres som et offentligt fagentreprise udbud iht. udbudsloven til opførelse af Åbyen II, byggefelt B, almene boliger.

Der udbydes flg. fagentrepriser: el, VVS, ventilation, elevator, betonelementer samt badekabiner. De resterende udbudspligtige fagentrepriser vil blive udbudt efterfølgende.

Det almene byggeri består af 117 lejligheder, primær familieboliger.

For en nærmere beskrivelse henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option: Opgaven omfatter option vedrørende Åbyen II, Byggefelt B, private boliger 5 117 m2, og erhvervsareal 188 m2. Der er kælder under bebyggelsen. Byggeriet udføres i 5 etager, og der etableres tagterrasse for fælles ophold. Se udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse. Optionen indgår ikke i tilbudsvurderingen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Betonelementer

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved JCN Bolig A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af AL2bolig.

Udbuddet gennemføres som et offentligt fagentreprise udbud iht. udbudsloven til opførelse af Åbyen II, byggefelt B, almene boliger.

Der udbydes flg. fagentrepriser: el, VVS, ventilation, elevator, betonelementer samt badekabiner. De resterende udbudspligtige fagentrepriser vil blive udbudt efterfølgende.

Det almene byggeri består af 117 lejligheder, primær familieboliger.

For en nærmere beskrivelse henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option: Opgaven omfatter option vedrørende Åbyen II, Byggefelt B, private boliger 5 117 m2, og erhvervsareal 188 m2. Der er kælder under bebyggelsen. Byggeriet udføres i 5 etager, og der etableres tagterrasse for fælles ophold. Se udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse. Optionen indgår ikke i tilbudsvurderingen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Badekabiner

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved JCN Bolig A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af AL2bolig.

Udbuddet gennemføres som et offentligt fagentreprise udbud iht. udbudsloven til opførelse af Åbyen II, byggefelt B, almene boliger.

Der udbydes flg. fagentrepriser: el, VVS, ventilation, elevator, betonelementer samt badekabiner. De resterende udbudspligtige fagentrepriser vil blive udbudt efterfølgende.

Det almene byggeri består af 117 lejligheder, primær familieboliger.

For en nærmere beskrivelse henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option: Opgaven omfatter option vedrørende Åbyen II, Byggefelt B, private boliger 5 117 m2, og erhvervsareal 188 m2. Der er kælder under bebyggelsen. Byggeriet udføres i 5 etager, og der etableres tagterrasse for fælles ophold. Se udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse. Optionen indgår ikke i tilbudsvurderingen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

a) Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst:

- El-entreprisen: 6 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår,

- Ventilationsentreprise: 6 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår,

- VVS-entreprisen: 8 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår,

- Elevatorentreprisen: 5 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår,

- Betonelementer: 16 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår,

- Badekabiner: 8 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår.

b) Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad (egenkapital /balancesum x 100) på mindst 15% i de seneste 3 regnskabsår – gældende for alle delaftaler/fagentrepriser,

c) Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår – gældende for alle delaftaler/fagentrepriser.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

a) Tilbudsgiver skal have mindst 1 referenceprojekt, som indeholder opførelsen af etagebyggeri på minimum 3 etager – gældende for alle delaftaler/fagentrepriser.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/12/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7:

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt,

- Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2019

Send til en kollega

0.125