23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 216-531268
Offentliggjort
08.11.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/590

Anmodning om deltagelse

Til
06.12.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/590

Udbyder

Shared A/S

Levering af polymerer til slamafvanding


Shared A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Renseanlæg A/S
CVR-nummer: 34899487
Postadresse: 7700
By: Thisted
NUTS-kode: DK050
Land: Danmark
E-mail: thistedvand@thistedvand.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://thistedvand.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Samsø Spildevand A/S
CVR-nummer: 32749429
Postadresse: 8305
By: Brundby Mark
NUTS-kode: DK042
Land: Danmark
E-mail: info@samsoespildevand.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.samsoespildevand.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/590
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/590
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af polymerer til slamafvanding

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513800
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af polymerer til forafvanding og slutafvanding. Udbuddet gennemføres af Shared A/S på vegne af Thisted Renseanlæg A/S og Samsø Spildevand A/S og er opdelt i 2 delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 856 614.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 - Thisted Renseanlæg A/S

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513800
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Thisted, Hanstholm, Vilsund, Tåbel & Øsløs

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 - Thisted Renseanlæg A/S vedrører levering af polymerer til følgende anlæg:

Hanstholm renseanlæg:

— Slutafvanding af biologisk overskudsslam,

— Slutafvanding af industrislam,

— Flotationsslam.

Thisted renseanlæg:

— Forafvanding af både primær- og biologisk slam,

— Slutafvanding af mesofilt rådnetanksslam.

Vilsund renseanlæg:

— Slutafvanding af biologisk overskudsslam.

Øsløs renseanlæg:

— Slutafvanding af biologisk overskudsslam.

Tåbel renseanlæg:

— Slutafvanding af rådnetankslam,

— I løbet af kontraktperioden kan det ændres til at være slutafvanding af biologisk overskudsslam i stedet for af rådnetanksslam.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tørstofprocent / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Rejektvand / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 853 334.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver har vurderet at der er tilstrækkelig reel konkurrence såfremt der modtages tilbud fra 3, som vurderes at være nødvendigt for at skabe konkurrence om kontrakterne samtidig med, at der tages hensyn til de udbudsomkostninger, der er forbundet med at ansøge om deltagelse og afgive tilbud. Her tænkes specielt i forhold til omkostninger for fuldskalatest, som er omkostningstungt for såvel ordregiver som tilbudsgiver.

De 3 ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave, vil blive opfordret til at afgive bud på opgaven.

Ordregiver vil udvælge de leverandører, der kan påvises de bedste og mest relevante referencer. Referencelisten bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 - Samsø Spildevand A/S

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513800
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Samsø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 - Samsø Spildevand vedrører levering af polymer til følgende anlæg:

Nordøens renseanlæg:

— Slutafvanding af overskudsslam.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tørstofprocent / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Rejektvand / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 280.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver har vurderet at der er reel konkurrence, såfremt der modtages tilbud fra 3. På den måde opfordre ordregiver et antal ansøgere, som er nødvendigt for at skabe konkurrence om kontrakten, samtidig med at der tages hensyn til de udbudsomkostninger, der er forbundet med at om deltagelse og afgives tilbud. Her vurderes specielt i relation til de omkostninger der er forbundet med udførelsen af fuldskalatest for såvel tilbudsgiver som ordregiver.

De 3 ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave, vil blive opfordret til at afgive bud på opgaven.

Ordregiver vil udvælge de leverandører, der kan påvises de bedste og mest relevante referencer. Referencelisten bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående krav er, hvad der kræves af ansøger for, at ordregiver vurderer dem egnede til at løfte opgaven. Ansøger, der ikke overholder nedenstående krav, vil blive vurderet som uegnede til at løfte opgaven.

- Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK,

- Specifik årsomsætning: En årlig omsætning på min. 2 000 000 DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår,

- Finansielle nøgletal: Tilbudsgiver skal have haft en positivt egenkapital i det seneste regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK,

- Specifik årsomsætning: En årlig omsætning på min. 2 000 000 DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår,

- Finansielle nøgletal: Tilbudsgiver skal have haft en positivt egenkapital i det seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

De 3 ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave, vil blive opfordret til at afgive bud på opgaven.

Ordregiver vil udvælge de leverandører, der kan påvises de bedste og mest relevante referencer, hvor følgende vurderes positivt.

Til brug for udvælgelsen skal ansøgerne anføre følgende:

Referencelisten bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencelisten skal minimum indebære referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne skal omhandle en beskrivelse af 3 relevante opgaver, referencens løbetid samt mængder (ton pr. år).

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale, særligt dokumentet >>Rammeaftale<<.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/12/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/04/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill

perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2019

Send til en kollega

0.109