23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 213-522958
Offentliggjort
05.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
02.12.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9386753a-26c4-4d8c-8e2d-914572796484/homepage

Udbyder

Randers Kommune

Vindere

Valgt firma

(28.01.2020)
Marius Pedersen A/S
5863 Ferritslev

Tømning af undergrundscontainere i Randers Kommune


Randers Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Aamøe Laursen
E-mail: jonas.aamoe.laursen@randers.dk
Telefon: +45 89151134

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9386753a-26c4-4d8c-8e2d-914572796484/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9386753a-26c4-4d8c-8e2d-914572796484/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9386753a-26c4-4d8c-8e2d-914572796484/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9386753a-26c4-4d8c-8e2d-914572796484/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af tømning af undergrundscontainere i Randers Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører tømning af undergrundscontainere i Randers Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200
90511400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører tømning af undergrundscontainere i Randers Kommune.

Arbejdet omfatter:

- Indsamling af restaffald i undergrundscontainere,

- Indsamling af papir og emballage i undergrundscontainere,

- Indsamling af organisk affald i undergrundscontainere.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til rammekontrakt, bilag 2 – tilbudsliste og bilag 3 – kravspecifikation med tilhørende bilag (a-e).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Op til 2 år (24 måneder).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner vedrørende forlængelse af aftalen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgiver skal have haft en soliditetsgrad på minimum 25% i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 30 000 000 DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiver skal have haft en soliditetsgrad på minimum 25% i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 30 000 000 DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst én tilsvarende eller lignende ind-samlingsopgave. Ved tilsvarende eller lignende indsamlingsopgave forstås en indsamlingsopgave omhandlende tømning af undergrundscontainere i fast rute i blandede by- og landområder. Tilbudsgiver skal oplyse følgende om indsamlingsopgaven:

- Beskrivelse af indsamlingsopgaven,

- Antal tømningsadresser/mængde omfattet af indsamlingsopgaven,

- Kontrakt periode,

- Kundens navn og dennes kontaktoplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst én tilsvarende eller lignende ind-samlingsopgave. Ved tilsvarende eller lignende indsamlingsopgave forstås en indsamlingsopgave omhandlende tømning af undergrundscontainere i fast rute i blandede by- og landområder. Tilbudsgiver skal oplyse følgende om indsamlingsopgaven:

- Beskrivelse af indsamlingsopgaven,

- Antal tømningsadresser/mængde omfattet af indsamlingsopgaven,

- Kontrakt periode,

- Kundens navn og dennes kontaktoplysninger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

 

Randers Kommune har som ordregivende myndighed vurderet, at rammeaftalens længde skal være længere end 4 år inkl. optioner. Dette begrundes med, at entreprisen som kontrakten vedrører, indeholder dyrt indkøbt materiel (lastbiler m.m.) som den vindende tilbudsgiver skal anskaffe til opfyldelse af kontrakten. Denne type materiel har en længere skattemæssig afskrivningsperiode end 4 år.

 

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/12/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/12/2019
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/10/2019

Send til en kollega

0.125