23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-497945
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening

Vindere

(03.06.2020)
AB Megamet
Framtidsgatan 4
262 73 Ängelholm

(03.06.2020)
Bilfinger Industrial Services AB
Rattsgatan 4
442 40 Kungälv

(03.06.2020)
Calderys Nordic AB
Box 216
263 23 Höganäs

(03.06.2020)
OMØ A/S
Islevdalvej 113-117
2610 Rødovre

(03.06.2020)
SWECO Industry AB
Box 34044
100 26 Stockholm

(03.06.2020)
Environmental Construction Projects AirTech AB
Box 106
683 23 Hagfors

(03.06.2020)
Prefa Fastighets AB
Box 7
444 21 Stenungsund

(03.06.2020)
Sverull ElektroDynamo AB
Box 3135
550 03 Jönköping

(03.06.2020)
Sortera Industry AB
Morabergsvägen 39
152 42 Södertälje

(03.06.2020)
Industrimiljö VÄST AB
Herrövägen 9
656 71 Skattkrär

Revisions- och underhållstjänster för produktionsanläggningar


Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening
Nationellt registreringsnummer: 716419-3323
Postadress: Box 1026
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE
Postnummer: 101 38
Land: Sverige
Kontaktperson: Nabaz Dalshad
E-post: nabaz.dalshad@sinfra.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sinfra.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgfgcwzao&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgfgcwzao&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Nationell Inköpscentral för Infrastruktur

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Revisions- och underhållstjänster för produktionsanläggningar

Referensnummer: 19/16
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50530000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtalsområdet omfattar revisions- och underhållstjänster som efterfrågas i samband med revisioner, underhåll, ombyggnationer och reparationer av vatten- och rökgasreningsutrustning samt kringutrustning i anläggningar för energiproduktion.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45259000
45262680
45310000
45320000
50510000
50700000
51900000
90920000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalsområdet omfattar revisions- och underhållstjänster som efterfrågas i samband med revisioner, underhåll, ombyggnationer och reparationer av vatten- och rökgasreningsutrustning samt kringutrustning i anläggningar för energiproduktion.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/03/2020
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.125