23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-494996
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Lidingö kommun

Serviceavtal: Ventilationsaggregat och byte av filter - 2019


Lidingö kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 187-455274)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Lidingö kommun
212000-0191
Stockholmsvägen 50
LIDINGÖ
181 82
Sverige
Kontaktperson: Marcus Gustafsson
E-post: marcus.s.gustafsson@lidingo.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lidingo.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Serviceavtal: Ventilationsaggregat och byte av filter - 2019

Referensnummer: 19/232
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45331000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Lidingö stad handlar upp serviceavtal gällande ventilationsaggregat samt byte av filter. Se bifogade handlingar för utförlig information.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 187-455274

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2)
Plats där texten ska ändras: Beskrivning, Beskrivning av förlängning
I stället för:

1 förlängning/ar á 12 månader

Ska det stå:

2 förlängning/ar á 12 månader

Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 24/10/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 07/11/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 23/01/2020
Ska det stå:
Datum: 06/02/2020
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 25/10/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 08/11/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.156