23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-493170
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency

Tjenesteydelseskontrakt vedrørende Copernicus hotspot-overvågningstjenester — fremstilling af datasæt i meget høj opløsning om arealdække/arealanvendelse på udvalgte Natura 2000-lokaliteter. Referenceår 2018, inklusive ændringslag


European Environment Agency

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Det Europæiske Miljøagentur
Kongens Nytorv 6
Copenhagen K
1050
Danmark
Kontaktperson: Karoline Rygaard
Telefon: +45 20487077
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Fax: +45 33367199
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eea.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5546
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5546
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tjenesteydelseskontrakt vedrørende Copernicus hotspot-overvågningstjenester — fremstilling af datasæt i meget høj opløsning om arealdække/arealanvendelse på udvalgte Natura 2000-lokaliteter. Referenceår 2018, inklusive ændringslag

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/19/001
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er oprettelse af en tjenesteydelseskontrakt med en økonomisk aktør vedrørende opdatering af arealdække-/arealanvendelseskort fra 2012 over udvalgte Natura 2000 (N2K)-lokaliteter, herunder en stødpudezone på 2 km (der ikke er omfattet af det nuværende beskyttelsesnetværk) for referenceåret 2018. Der forventes følgende detaljerede data-output:

1) kort over ændringer i N2K-arealdække/arealanvendelse 2012-2018

2) statuskort over N2K-arealdække/arealanvendelse 2018

3) revideret statuskort over N2K-arealdække/arealanvendelse fra 2012.

Desuden skal kontrakten omfatte en analyse af pres, som stødpudezonen eventuelt vil kunne udøve på N2K-lokaliteter, og en vurdering af ændringer af levesteder på græsarealer i og omkring N2K-lokaliteter, med angivelse af netværkets beskyttende virkning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000
72300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Alle tjenester skal hovedsageligt udføres i kontrahentens egne lokaler med et enkelt møde i EEA's lokaler i København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Hovedformålet og -arbejdsbyrden vedrørende dette udbud er produktionsopgaver i forbindelse med kortlægning af forandringer i arealdække/aealanvendelse 2012-2018 og statuskortlægning for 2018. Ændringer i arealdække/arealanvendelse vil typisk være baseret på eksisterende statuskort over arealdække/arealanvendelse, og en ny statusopdatering (i nærværende tilfælde for 2018) opnås ved sammenfletning af 2012-statussen og ændringerne mellem 2012-2018. Det nuværende N2K-produkt over arealdække/arealanvendelse (en enkelt fil) indeholder 3 supplerende elementer, der kan udtrækkes:

(a) statuslag over arealdække/arealanvendelse (over et udvalg af N2K-lokaliteter) for referenceåret 2006

(b) statuslag over arealdække/arealanvendelse (over et udvalg af N2K-lokaliteter) for referenceåret 2012

(c) ændringslag for arealdække/arealanvendelse 2006-2012 udledt fra og i fuld overensstemmelse med (a) og (b) med henblik på fastlægning af N2K-lokalitetens udvikling over tid.

Denne datamodel (en enkelt fil for såvel år som ændringer) kan fornuftigvis ikke længere anvendes for referenceåret 2018. Tilbudsgivere skal i deres bud gøre rede for den strategi, de har til hensigt at anvende til gennemførelse af opgaven, samt for den datamodel, de foreslår til opdateringen. Resultatet af arbejdet skal udtrykkes i form af tematiske vektorkort over arealdække/arealændringer.

Der indgår ligeledes analyseopgaver i dette udbud. Resultatet af disse opgaver skal være en opdateret analyse af græsarealer, der dækker hele perioden fra 2006 til 2018, og som er baseret på kvantitative oplysninger udledt fra databasen samt udledt ved hjælp af den dedikerede sammenkøringsmatrix for N2K-græsarealer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentet og Rådets Copernicus-forordning (EU) nr. 377/2014 af 3.4.2014 (EUT L122, 24.4.2014, side 44).

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i afsnit 2.2.2.1) i udbudsmaterialet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/11/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/11/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EEA's lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbstjeneste i forvejen og senest d. 21.11.2019 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere kan downloade udbudsdokumenterne og alle yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5546. Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.

I de 2 år efter kontraktens ikrafttrædelse forbeholder EEA forbeholder sig retten til at udøve muligheden for anvendelse af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, hvad angår ny tjenester med den fremtidige kontrahent, i overensstemmelse med punkt (e) i det andet delafsnit af punkt 11.1 og 11.4 af bilag I til finansforordningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Den Europæiske Ombudsmand
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Frankrig
Telefon: +33 388172313
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2019

Send til en kollega

0.093