23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 202-493034
Offentliggjort
18.10.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Kävlinge kommun

Ramavtal gällande leverans av VA-rör, detaljer -utrustning och teknisk armatur


Kävlinge kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 194-472799)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Kävlinge kommun
212000-1058
Kullagatan 2
KÄVLINGE
244 80
Sverige
Kontaktperson: anders Olsson
E-post: anders.olsson@kavlinge.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kavlinge.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal gällande leverans av VA-rör, detaljer -utrustning och teknisk armatur

Referensnummer: 19/10
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
44160000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kävlinge kommun, Sektor samhällsbyggnad, VA-avdelningen inbjuder er till att lämna anbud avseende upphandling av ramavtal gällande leverans av VA-rör, -detaljer, -utrustning och teknisk armatur.

Kävlinge kommuns VA-avdelning har erfarenhetsmässigt återkommande behov av rubricerade tjänst avseende inköp av varor och utrustning såsom VA-rör, - detaljer, - utrustning och teknisk armatur mm.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/10/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 194-472799

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
I stället för:

Slutdatum

Ska det stå:

Start- och slutdatum

Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Ska det stå:
Datum: 01/12/2019
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
I stället för:
Ska det stå:
Datum: 30/11/2021
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 14/11/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 15/11/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 13/03/2020
Ska det stå:
Datum: 15/02/2020
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.109