23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 202-492779
Offentliggjort
18.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Sollentuna kommun

Juridiska tjänster


Sollentuna kommun

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Sollentuna kommun
Sollentuna
Sverige
E-post: cassandra.schon@affarsconcept.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sollentuna.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Juridiska tjänster

Referensnummer: SK2019-0149
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71319000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende juridiska tjänster som ej omfattas av undantaget i 3 kap. 22 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) inom rättsområdena som framgår nedan. De juridiska frågor som UM hanterar är ofta komplexa och omfattande varför det finns behov av kvalificerad juridisk rådgivning. Syftet med ramavtalet är att säkerställa att UM har tillgång till efterfrågad juridisk kompetens inom rättsområdena som omfattas av upphandlingen och som behövs inom ramen för den löpande verksamheten. Upphandlingen är indelad i följande två delområden: • Delområde 1 - Affärsjuridik • Delområde 2 - Entreprenadrätt Anbud får lämnas på ett eller båda delområdena.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Delområde 1 - Affärsjuridik

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
79100000
79110000
79111000
79112000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Delområde 1 omfattar juridiska tjänster inom följande rättsområden:

— Fastighetsrätt, t.ex. fastighetsöverlåtelse och fastighetsbildning och hyresjuridik

— Plan- och bygglagsfrågor

— Konkurrensrätt och EU-rätt

— Bolagsrätt

— Köprätt

— Miljörätt och vattenrätt

UMs erfarenhet är att det kan förekomma behov av en samlad juridisk rådgivning inom ovanstående rättsområden vid större och komplexa uppdrag, vilket kräver en sammanhållen juridisk rådgivning som täcker flera av rättsområdena.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Delområde 2 - Entreprenadrätt

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
79100000
79110000
79111000
79112000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Delområde 2 omfattar juridiska tjänster inom rättsområdet entreprenadrätt.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.10) Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 111-273524
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Delområde 1 - Affärsjuridik

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Front Advokater AB
Göteborg
Sverige
Nuts-kod: SE232
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 10 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Delområde 1 - Affärsjuridik

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Stockholm
Sverige
Nuts-kod: SE11
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 10 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Del 2 - Entreprenadrätt

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag
Stockholm
Sverige
Nuts-kod: SE11
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Telefonnummer till Sollentuna kommun: 08-579 210 00

Typ av tilldelningsförfarande: Utvärdering skedde utifrån grunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet inom respektive delområde.

Datum för ingående av kontraktet/kontrakten: 2019-10-02.

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2019

Send til en kollega

0.109