23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 200-487319
Offentliggjort
16.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Göteborg Energi Aktiebolag

Ramavtal Tekniska konsulter - Anläggningar för värme- och kraftproduktion


Göteborg Energi Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Göteborg Energi Aktiebolag
556362-6794
Box 53
Göteborg
401 20
Sverige
Kontaktperson: Frida Rineborg
E-post: frida.rineborg@goteborgenergi.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborgenergi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Tekniska konsulter - Anläggningar för värme- och kraftproduktion

Referensnummer: 19-0011
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtalsupphandling för tekniska konsulter avseende projektering och ombyggnation av pannanläggningar.

Beställaren avser att handla upp konsulttjänster avseende utförande av förstudier, projektering avseende ombyggnation eller nyinstallation av pannanläggningar och andra system.

Konsulten ska i huvudsak, enskilt eller i grupp, utföra förstudier, projektering avseende ombyggnationeller nyinstallation av pannanläggningar och andra system som t.ex. bränslehantering, rökgasrening, utrustning för kraftproduktion (el)

I uppdraget ingår även att ta fram samt utreda och föreslå lösningar på tekniska problem i befintligaanläggningar för produktion av ånga, hetvatten eller el. Pannorna är av storlek 5 - 100 MW och eldas medfasta, flytande eller gasformiga biobränslen, eldningsolja eller naturgas.

Beställaren utlovar inga garanterade volymer.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71300000
71314000
71621000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalsupphandling för tekniska konsulter avseende projektering och ombyggnation av pannanläggningar.

Orientering om upphandlingen

Beställaren avser att handla upp konsulttjänster avseende utförande av förstudier, projektering avseendeombyggnation eller nyinstallation av pannanläggningar och andra system.

Orientering om uppdragen

Konsulten ska i huvudsak, enskilt eller i grupp, utföra förstudier, projektering avseende ombyggnationeller nyinstallation av pannanläggningar och andra system som t.ex. bränslehantering, rökgasrening, utrustning för kraftproduktion (el)

I uppdraget ingår även att ta fram samt utreda och föreslå lösningar på tekniska problem i befintligaanläggningar för produktion av ånga, hetvatten eller el. Pannorna är av storlek 5 - 100 MW och eldas medfasta, flytande eller gasformiga biobränslen, eldningsolja eller naturgas.

Uppdraget kan även innefatta att ta fram kostnadskalkyler, inköpsunderlag, funktionsbeskrivningaravseende om- och nybyggnation av produktionsanläggningar för kraft och värme

Underlag såsom rapporter, ritningar, listor m.m. överlämnas till beställaren i filformat och versioner somvid tidpunkten för överlämnandet används av beställaren. I första hand ska användas Microsoft Officeprodukter, Autocad, Elmaster och PDMS. Övrigt efter separat överenskommelse.

Beställaren utlovar inga garanterade volymer.

Ombud under upphandlingen

Frida Rineborg

Ombud under genomförandetiden

Michael Winterkvist

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 044-101618
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 7
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
FVB Sverige AB
556429-3743
Isolatorvägen 8
Västerås
721 37
Sverige
E-post: wlodek.wagrowski@fvb.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.fvb.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 7
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Neste Engineering Solutions AB
556198-3965
Datavägen 14 A
Askim
436 32
Sverige
E-post: lars-ove.olsson@neste.com
Nuts-kod: SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 7
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Ramboll Sweden AB
556133-0506
Box 17009
Stockholm
104 62
Sverige
E-post: per.nilsson@ramboll.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.ramboll.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 7
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ÅF-Industry AB
556224-8012
Stockholm
169 99
Sverige
E-post: tobias.dahlberg@afconsult.com
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.afconsult.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 7
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
SWECO Energy AB
556007-5573
Box 34044
Stockholm
100 26
Sverige
E-post: fredrik.axby@sweco.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.sweco.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 7
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
WSP Sverige AB
556057-4880
Stockholm-Globen
121 88
Sverige
E-post: claes.nylen@wsp.com
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.wsp.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 7
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Calambio Engineering Aktiebolag
556242-1569
Södra Strömgatan 9
Alingsås
44130
Sverige
E-post: stenberg@calambio.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.calambio.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Göteborg Energi AB
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/10/2019

Send til en kollega

0.109