23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 200-487313
Offentliggjort
16.10.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Öresundskraft AB

Miljökonsulttjänster inkl sanering av förorenad mark


Öresundskraft AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Öresundskraft AB
556089-7851
Box 642
Helsingborg
251 06
Sverige
Kontaktperson: Andreas Lidén
E-post: andreas.liden@oresundskraft.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.oresundskraft.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Miljökonsulttjänster inkl sanering av förorenad mark

Referensnummer: 19/25
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71313000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal med en part som kan ta ett helhetsansvar för ärenden där förorenad mark upptäckts eller misstanke om förorenad mark föreligger. Leverantören ska kunna svara för hela processen för att säkerställa att aktuell mark ej har en oacceptabel nivå föroreningar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45112340
90700000
90722200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal med en part som kan ta ett helhetsansvar för ärenden där förorenad mark upptäckts eller misstanke om förorenad mark föreligger. Leverantören ska kunna svara för hela processen för att säkerställa att aktuell mark ej har en oacceptabel nivå föroreningar.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 116-285639
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Ändrade förutsättningar och behov - upphandlingen avbryts.

Visma annons: https://opic.com/id/afycespomf

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/10/2019

Send til en kollega

0.094