23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 200-487285
Offentliggjort
16.10.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun


Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
232100-0016
Box 225 50
Stockholm
104 22
Sverige
Kontaktperson: Dragan Svekanski
E-post: dragan.svekanski@sll.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.sll.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun

Referensnummer: FUT 2019-0319
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45223800
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i

Stockholms kommun

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
44211100
45212600
45331000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i

Stockholms kommun. Beställaren hyr boendemoduler.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Option finns att lösa ut

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 118-290653
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Beslut om att avbryta upphandlingen meddelades i Tendsign 2019-09-26.

Visma annons: https://opic.com/id/afqfuvyskp

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/10/2019

Send til en kollega

0.093