23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 199-484787
Offentliggjort
15.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Konsultuppdrag underhåll på geodetiskt stomnät för järnväg Bandelar 333, 524, 634 och 635 (Paket 2)


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Lena Scherman
Telefon: +46 771921921
E-post: lena.scherman@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Konsultuppdrag underhåll på geodetiskt stomnät för järnväg Bandelar 333, 524, 634 och 635 (Paket 2)

Referensnummer: 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71311230
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Konsultuppdrag underhåll på geodetiskt stomnät för järnväg Bandelar 333, 524, 634 och 635 (Paket 2)

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Lägsta anbud: 635.00 SEK / Högsta anbud: 785.00 SEK som har beaktats
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71311230
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Södra Sverige

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Konsultuppdrag underhåll på geodetiskt stomnät för järnväg Bandelar 333, 524, 634 och 635 (Paket 2)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande
Den upphandlande enheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående periodiska meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Konsultuppdrag underhåll på geodetiskt stomnät för järnväg Bandelar 333, 524, 634 och 635 (Paket 2)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
EXACT Svenska Mätcenter AB
556511-7891
Råsundavägen 18
Solna
169 68
Sverige
Telefon: +46 705359548
E-post: mattias.reden@teamexact.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.teamexact.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Lägsta anbud: 635.00 SEK / Högsta anbud: 785.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
Förvaltningsrätten i Falun
Falun
Sverige
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Falun
791 21
Sverige
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/10/2019

Send til en kollega

0.094