23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 199-484465
Offentliggjort
15.10.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Statens Serum Institut

Rammeaftale 1 om håndværkerydelser (EL & VVS), inklusive fagentrepriserne E07 VVS og E09 EL til veterinær beredskabsbygning


Statens Serum Institut

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 113-277473)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
Telefon: +45 32688289
E-mail: MJSK@ssi.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ssi.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale 1 om håndværkerydelser (EL & VVS), inklusive fagentrepriserne E07 VVS og E09 EL til veterinær beredskabsbygning

Sagsnr.: 19/04805
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45213100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en Rammeaftale, der består af i alt 2 delaftaler opdelt efter fagområderne EL-arbejder og VVS-arbejder inden for håndværkerydelser, inklusive 2 fagentrepriser i forbindelse med opførelse af en veterinær beredskabsbygning.

For rammeaftalen udgør selve Rammeaftalen inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18 Forenklet) med de i Bilag 3 til Bilag A, anførte fravigelser, det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af Ydelser omfattet af Rammeaftalen.

For fagentrepriserne E07 VVS og E09 EL udgør selve fagentreprisekontrakten inklusive De almindelige bestemmelser for bygge og anlæg (AB 18) med de i Bilag 3 til Bilag B og C, anførte fravigelser, det samlede aftalegrundlag mellem Parterne om udførelse af fagentreprisen.

Ved tildeling af Delaftale 1 EL tildeles tilbudsgiveren ligeledes E09 EL, og tilsvarende ved tildeling af Delaftale 2 VVS tildeles tilbudsgiveren ligeledes E07 VVS.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2019
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 113-277473

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 15/07/2019
Tidspunkt: 00:00
Læses:
Dato: 24/10/2019
Tidspunkt: 13:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Tilbudsfristen for det endelige tilbud er blevet ændret, jf. udbudsloven § 93, stk. 4, nr. 2.

Grundet kompleksiteten forbundet med opførelsen af den veterinære beredskabsbygning, er et væsentligt bilag (hovedtidsplanen) for projektet blevet revideret. Revideringen vedrører ikke tidspunkterne for opstart og levering af fagentrepriserne E07 og E09. Revideringen vedrører tidspunkterne for arbejdernes udførelse, hvorfor ændringen er vurderet at være væsentlig, og dermed

kan have betydning for Tilbudsgivers udarbejdelse af sit tilbud.

Den gældende tilbudsfrist for endelige tilbud er:

Den 24.10.2019 kl. 13:00.

Send til en kollega

0.109