23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 198-482010
Offentliggjort
14.10.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Aktiebolaget Stockholmshem

Städning allmänna utrymmen del av FO8 & FO9


Aktiebolaget Stockholmshem

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 180-438591)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Aktiebolaget Stockholmshem
556035-9555
Box 9003
Stockholm
102 71
Sverige
Kontaktperson: Patrik Carlson
E-post: patrik.carlson@stockholmshem.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholmshem.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Städning allmänna utrymmen del av FO8 & FO9

Referensnummer: 2019-16184
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90910000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget avser lokalvård med tillhörande tjänster av trapphus och allmänna utrymmen för förvaltningsområde

(del av) 8 och 9 (FO8 & FO9). För mer detaljerad beskrivning av områdena se förfrågningsunderlag.

Uppdraget avser en period om 2 år med preliminär start- och sluttid som följer 2019-12-01 till 2021-11-30. Den

Sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fem (5) år, dvs till och med 2024-11-30.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/10/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 180-438591

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 10/10/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 16/10/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 11/10/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 17/10/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.093