23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 196-477111
Offentliggjort
10.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

SVENSKA KRAFTNÄT

Svk 2018/1225 Omgivningspåverkan kabeltunnel Anneberg-Skanstull


SVENSKA KRAFTNÄT

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
SVENSKA KRAFTNÄT
202100-4284
Sturegatan 1
Sundbyberg
172 24
Sverige
Telefon: +46 708580858
E-post: Carin.Kihlstrom@svk.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svk.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Svk 2018/1225 Omgivningspåverkan kabeltunnel Anneberg-Skanstull

Referensnummer: Svk 2018/1225
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90742000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Svenska kraftnät ska bygga en tunnel för elkablar mellan Anneberg, Danderyds kommun, och Skanstull, Stockholms kommun. Enligt gällande tidsplan kommer entreprenadarbeten för Anneberg-Skanstull att utföras under andra halvan av 2019 till 2023. Inför starten av entreprenadarbetena är Svenska kraftnät i behov av en mät- och besiktningsorganisation som har som uppdrag att övervaka projektets omgivningspåverkan från tunnelborrning, mark- och sprängningsarbeten, m.m. Upphandlingens syfte är att upphandla en leverantör som kan tillhandahålla hela denna organisation.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
38434200
38434300
44112600
45323000
71313100
71313200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Svenska kraftnät ska bygga en tunnel för elkablar i Stockholm.

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

1 år

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 079-190940
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande
Den upphandlande enheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående periodiska meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Svk 2018/1225 Omgivningspåverkan kabeltunnel Anneberg-Skanstull

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/09/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Värde exkl. moms: 200 000.00 SEK
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Konservatorutredning

V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/10/2019

Send til en kollega

0.14