23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 196-476874
Offentliggjort
10.10.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren

Kontorsstädning


Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 194-471969)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren
556050-2683
Box 7510
Sundbyberg
174 07
Sverige
Telefon: +46 8-7069206
E-post: katarina.wik@forvaltaren.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.forvaltaren.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kontorsstädning

Referensnummer: FV 2019-000180
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90900000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget avser städning av beställarens kontorslokaler samt omklädningsrum.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/10/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 194-471969

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Datum
I stället för:
Datum: 16/11/2019
Ska det stå:
Datum: 14/11/2019
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.265