23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 196-476734
Offentliggjort
10.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aktiebolaget Familjebostäder

Takarbeten (mindre) och Snöskottning på tak - Område Norr


Aktiebolaget Familjebostäder

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Aktiebolaget Familjebostäder
556035-0067
Box 92100
Stockholm
120 07
Sverige
Kontaktperson: Martina Everskog
E-post: martina.everskog@familjebostader.com
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.familjebostader.com

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Takarbeten (mindre) och Snöskottning på tak - Område Norr

Referensnummer: FB 2019/934
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45261900
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar:

• mindre takarbeten; avhjälpande underhåll

• snöskottning på tak

• jour och beredskap för snöskottning tak för att uppfylla kraven även utanför normal arbetstid.

• taköversyn

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 200 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45261910
45261920
90620000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden omfattar:

• mindre takarbeten; avhjälpande underhåll

• snöskottning på tak

• jour och beredskap för snöskottning tak för att uppfylla kraven även utanför normal arbetstid.

• taköversyn

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Referensuppdrag arbetsledarens genomförandeförmåga / Viktning: Maximalt 30 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 110-269038
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
DB TAK & ENTREPRENAD AB
556769-2610
Ursviksvägen 119
Sundbyberg
174 46
Sverige
E-post: benjamin@dbtak.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.dbtak.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 200 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 3 200 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/10/2019

Send til en kollega

0.094