23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 193-469202
Offentliggjort
07.10.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
05.11.2019

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3da3d84-e048-4ad0-87ec-2266a20e3feb/homepage

Udbyder

Aalborg Vand A/S

Rammeaftale C for rådgivning til Aalborg Forsynings vanddivision, 2020-2023


Aalborg Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Vand A/S
32651828
Sønderbro 53
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Randi Wrængmose Sørensen
Telefon: +45 22478337
E-mail: randi.soerensen@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kloak A/S
32651798
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Randi Wrængmose Sørensen
Telefon: +45 22478337
E-mail: randi.soerensen@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3da3d84-e048-4ad0-87ec-2266a20e3feb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3da3d84-e048-4ad0-87ec-2266a20e3feb/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3da3d84-e048-4ad0-87ec-2266a20e3feb/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale C for rådgivning til Aalborg Forsynings vanddivision, 2020-2023

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune udbyder 3 rammeaftaler: A, B og C. RAM A indeholder 11 delaftaler og RAM B og C indeholder hver 3 delaftaler. Delaftalerne omfatter en række rådgivningsydelser inden for kloakforsyningen og vandforsyningen.

RAM A og B vedr. opgaver, der omfatter både kloakforsyning og vandforsyning. RAM C vedr. opgaver, der udelukkende omfatter vandforsyning. På RAM A og C tildeles opgaver direkte til én rådgiver og på RAM B tildeles opgaver til flere rådgivere. RAM A og B udbydes i selvstændig udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven.

For en yderligere beskrivelse af de enkelte delaftalers indhold, henvises til beskrivelsen af de enkelte delaftaler i udbudsmaterialet.

Opgørelsen af rammeaftalernes anslået værdi i punkt II.1.5) udgør et skøn for hele kontraktperioden inklusiv option, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at bygherre Ikke har aftagepligt på rammeaftalerne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale C: Proces og bygherrerådgivning for vandforsyning

 

Delkontraktnr.: Delaftale C1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til proces og bygherrerådgivning inden for vandforsyning. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag C1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale C, vil der maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de5 ansøgere pr. delaftale, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1) Procesrådgivning og procesansvar;

2) Drift, vedligehold og udvikling af vandværker og beholderanlæg;

3) Viden og rådgivning inden for miljøfremmede stoffer og mikrobiologisk forurening i drikkevandet samt teknologier til håndtering heraf;

4) Idéoplæg og udvikling af nye projekter, herunder forbedrings- og optimeringspotentialer inden for drift, fornyelse og nyanlæg (effektivisering, miljø, arbejdsmiljø, energi og kvalitet);

5) Bygherrerådgivning, koordinering og styring af bygherreopgaver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale C: Projektering, udbud og tilsyn for vandforsyning

 

Delkontraktnr.: Delaftale C2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til projektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af projekter vedrørende vandværker, beholderanlæg samt anlæg til trykøgning/-reduktion. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag C1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale C, vil der maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de 5 ansøgere pr. delaftale, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1) Bygherrerådgivning: projektering, udarbejdelse af beskrivelser til udbudsmateriale, gennemførelse, projektafslutning, dokumentation;

2) Projektering og gennemførelse af projekter/entrepriser dækkende bygning, maskin, el og SRO;

3) Risikovurdering (drikkevandssikkerhed, miljø, arbejdsmiljø);

4) Projektering og gennemførelse af projekter på vandværker/beholdere i drift;

5) Udarbejdelse af tilstandsvurderinger og forslag til forbedringer indenfor bygnings-, maskin-, el- og SRO-området ved vandværker og beholderanlæg.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale C: Vandforsyningsopgaver, Planlægning

 

Delkontraktnr.: Delaftale C3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til opgaver på rentvandsområdet af drifts- og planlægningsmæssig karakter. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag C1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale C, vil der maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de 5 ansøgere pr. delaftale, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1) Varetagelse af grund- og drikkevandskvalitet;

2) Ressource- og kildepladsundersøgelser;

3) Vandforsyningsplanlægning i samspil med myndighedsområdet;

4) Matrikulære og rettighedsmæssige forhold inden for vandforsyningsområdet;

5) Overordnet vandforsyningsplanlægning og strukturplanlægning.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142, jf. FVD artikel 80;

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Egenkapital i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er for delaftale C1 et mindstekrav, at ansøger har:

— samlet årsomsætning på minimum 500 000 DKK i gennemsnit over de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— positivt resultat før skat i 2 ud af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— positiv egenkapital i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Det er for delaftale C2 og C3 et mindstekrav, at ansøger har:

— samlet årsomsætning på minimum 2 000 000 DKK i gennemsnit over de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— positivt resultat før skat i 2 ud af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— positiv egenkapital i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143, jf. FVD artikel 80;

— Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4 og II.2.4,

— Ansøger bør udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. I referencer vedrørende igangværende projekter bedes ansøger angive den estimeret kontraktværdi samt forventet færdiggørelsestidspunkt.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer for hver delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underrådgiver. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt for hver delaftale.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i anmodningen i den udstrækning, referencerne er angivet at vedrøre den konkrete delaftale.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For delaftale C1: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år, som illustrerer erfaring med rådgivning vedrørende udvikling, procesoptimering og planlægning af projekter vedrørende borehuse, vandværker og beholderanlæg, jf. oplistningen i punkt II.2.9.

For delaftale C2: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år, som illustrerer erfaring med projektering, udarbejdelse af teknisk udbudsmateriale, tilsyn og gennemførelse af projekter vedrørende borehuse, vandværker og beholderanlæg, jf. oplistningen i punkt II.2.9.

For delaftale C3: Det er et mindstekrav, at ansøger inden for hvert af følgende 3 områder kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år, som illustrerer erfaring inden for rentvandsområdet med:

1) Opgaveløsning af såvel overordnet som konkret planlægningsmæssig karakter;

2) Opgaveløsning i forbindelse med bygherrens kontakt til myndighedsområdet, og

3) Opgaveløsning omhandlende vandforsyningssystemets matrikulære og rettighedsmæssige forhold.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten vil indeholde en arbejdsklausul for de konkrete rådgiveraftaler, der har en værdi på 1000 000 DKK eller derover.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics.

Ansøger skal i ESPD del II afsnit A anføre hvilken delaftale der søges prækvalifikation til.

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet (støttende virksomhed).

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2-6 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

Opgørelsen af rammeaftalens anslåede værdi i punkt II.1.5, udgør et skøn for hele kontraktperioden inklusiv optioner. Historisk set har fordelingen af værdien været som følger (rundet til hele tal), men ordregiver gør opmærksom på, at fordelingen af uforudsete omstændigheder kan blive anderledes på den her udbudte rammeaftale;

— Delaftale C1: 17%,

— Delaftale C2: 33%,

— Delaftale C3: 50%.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2019

Send til en kollega

0.093