23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 182-443681
Offentliggjort
20.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249989&B=GULDBORGSUND

Udbyder

Guldborgsund Kommune

Opdateringer

Annullering
(28.11.2019)

Der er opstået uklarheder i forbindelse med udbudsproceduren.

Rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund Kommune, Delområde 4, 5 og 10


Guldborgsund Kommune

2019/S 182-443681

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Guldborgsund Kommune
2918 8599
PARKVEJ 37
Nykøbing Falster
4800
Danmark
Kontaktperson: Dorthe Hilleke Andreassen
Telefon: +45 54732709
E-mail: DHA@GULDBORGSUND.DK
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://WWW.GULDBORGSUND.DK

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65802

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249989&B=GULDBORGSUND
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249989&B=GULDBORGSUND
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedrørende rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund Kommune, Delområde 4, 5 og 10

 

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rengøring af kommunale institutioner i 3 delområder ud af i alt 10 delområder.

 

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delområde 4

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90910000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Guldborgsund Kommune.

 

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rengøring af kommunale institutioner i 3 delområder ud af i alt 10 delområder.

 

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Planer for organisering af opgaveløsningen / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Initiativer og aktiviteter til reduktion af det eksterne miljøs belastning / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Innovativer og aktiviteter til forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Innovative tiltag af administrativ og servicemæssige karakter / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Med op til 12 mdr.

 

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delområde 5

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90910000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Guldborgsund Kommune.

 

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rengøring af kommunale institutioner i 3 delområder ud af i alt 10 delområder.

 

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Planer for organisering af opgaveløsningen / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Initiativer og aktiviteter til reduktion af det eksterne miljøs belastning / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Initiativer og aktiviteter til forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Innovative tiltag af administrativ og servecemæssig karakter / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Med op til i alt 12 mdr.

 

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delområde 10

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90910000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Guldborgsund Kommune.

 

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rengøring af kommunale institutioner i 3 delområder ud af i alt 10 delområder.

 

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Planer for organisering af opgaveløsningen / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Initiativer og aktiviteter til reduktion af det eksterne miljøs belastning / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Initiativer og aktiviteter til forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Innovative tiltag af administrativ og servicemæssig karakter / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Med op til i alt 12 mdr.

 

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver forbeholder sig ret til at anvende udbudslovens § 137.

Ud over tilbud fra økonomiske aktører, der selv vil udføre tjenesteydelsen, vil konsortier eller samarbejdende økonomiske aktører kunne afgive tilbud, hvis der samtidig afgives erklæring om solidarisk hæftelse for tjenesteydelsens opfyldelse og de kontraktlige krav hertil.

 

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2019

Send til en kollega

0.094