23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 181-439782
Offentliggjort
19.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.10.2019 Kl. 10:00

Addresse
http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq

Udbyder

Esbjerg Kommune. Sundhed og Omsorgsudvalget

Vindere

Valgt råhusentreprenør

(06.02.2020)
NCC

J. Anlægsgartner entreprisen

(25.05.2020)
Kjeldkvist A/S
Nordre Landevej 39
6270 Tønder

I. Elevator entreprisen

(25.05.2020)
MR motech ApS
Knudsminde 16
8300 Odder

B. Tømrer entreprisen

(25.05.2020)
Egil Rasmussen AS
Nordensvej 27
7000 Fredericia

K. Affaldssug entreprisen

(25.05.2020)
Enhvac Danmark A/S
Bautavej 1A
8210 Aarhus V

A. Råhus entreprisen

(25.05.2020)
NCC Danmark A/S
Tobaksvej 2A
2860 Søborg

D. Maler entreprisen

(25.05.2020)
Penta Byg A/S
Teglvænget 1
7400 Herning

F. Ventilations entreprisen

(25.05.2020)
GK Danmark A/S
Ambolten 6
6800 Varde

E. VVS entreprisen

(25.05.2020)
Bravida Danmark A/S
Måde Industrivej 29
6705 Esbjerg Ø

C. Gulv entreprisen

(25.05.2020)
Carl-E Henriksen ApS Tæpper og Gulve
Hjortsvangen 84
7323 Give

H. El og solcelle entreprisen

(25.05.2020)
Lindpro A/S
Runetoften 16
8210 Aarhus V

Opdateringer

Rettelse
(02.10.2019)

III.1.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Økonomisk og finansiel kapacitet
I stedet for:
Ad a). Det er et mindstekrav den samlede årsomsætning gennemsnitlig for de 3 angivne år tilsammen, som minimum er som anført nedenstående for de enkelte entrepriser. Denne dokumentation kan opfyldes ved at tilbudsgiveren jf. Udbudslovens § 154, pkt. 3 som alternativ til 1 års regnskab, kan fremlægge en erklæring der viser den samlede årsomsætning for de 3 pågældende år.
(alle tal er eksl. moms)
F. Ventilationsentreprisen (Delkontrakt 6):
2 000 000 DKK
Læses:
Ad a). Det er et mindstekrav den samlede årsomsætning gennemsnitlig for de 3 angivne år tilsammen, som minimum er som anført nedenstående for de enkelte entrepriser. Denne dokumentation kan opfyldes ved at tilbudsgiveren jf. Udbudslovens § 154, pkt. 3 som alternativ til 1 års regnskab, kan fremlægge en erklæring der viser den samlede årsomsætning for de 3 pågældende år.
(alle tal er eksl. moms)
F. ventilationsentreprisen (Delkontrakt 6):
8 000 000 DKK

III.1.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Økonomisk og finansiel kapacitet
I stedet for:
Ad a). Det er et mindstekrav den samlede årsomsætning gennemsnitlig for de 3 angivne år tilsammen, som minimum er som anført nedenstående for de enkelte entrepriser. Denne dokumentation kan opfyldes ved at tilbudsgiveren jf. Udbudslovens § 154, pkt. 3 som alternativ til 1 års regnskab, kan fremlægge en erklæring der viser den samlede årsomsætning for de 3 pågældende år.
(alle tal er eksl. moms)
I. Elevatorentreprisen.(Delkontrakt 9):
8 000 000 DKK.
Læses:
Ad a). Det er et mindstekrav den samlede årsomsætning gennemsnitlig for de 3 angivne år tilsammen, som minimum er som anført nedenstående for de enkelte entrepriser. Denne dokumentation kan opfyldes ved at tilbudsgiveren jf. Udbudslovens § 154, pkt. 3 som alternativ til 1 års regnskab, kan fremlægge en erklæring der viser den samlede årsomsætning for de 3 pågældende år.
(alle tal er eksl. moms)
I. Elevatorentreprisen. (Delkontrakt 9)
2 000 000 DKK.

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 25-10-2019
Time: 10:00
Læses:
Dato: 30-10-2019
Time: 10:00

IV.2.6
I stedet for:
Dato: 07-02-2020
Læses:
Dato: 17-04-2020

Krebsehusene - Esbjerg Kommune


Esbjerg Kommune. Sundhed og Omsorgsudvalget

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Esbjerg Kommune. Sundhed og Omsorgsudvalget
29189803
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Lilli Lindberg
Telefon: +45 76161406
E-mail: lml@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.esbjerg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
gpp-arkitekter a/s
26283396
Grønnegade 68
Aarhus C
8000 Aarhus C
Danmark
Kontaktperson: Brian Møller Sørensen
Telefon: +45 41892705
E-mail: bms@gpp.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.gpp.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.esbjerg.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU udbud.Krebsehusene. Esbjerg Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud omhandler bygge- og anlægsarbejder i fagentrepriser, i forbindelse med opførelse af plejecenteret Krebsehusene i Esbjerg. Plejecenteret ”krebsehusene” består af et sammenhængende bygningskompleks i henholdsvis 4 og 5 etager, samt en delvis parterre/kælderetage. Bruttoetage areal ca. 10 000 m2

Byggeriet er opdelt i 3 mindre bygningsafsnit, der bindes sammen af en mellembygning. Stueetagen rummer centerets hovedindgang, fælles centerfaciliteter for beboere og lokalområdet, samt personalefaciliteter.

Bygningens øvrige etager rummer 104 boliger, fordelt på 4 plan. På hver etage danner de 3 bygningsafsnit mindre boenheder til 8-9 beboere.

Boligerne er grupperet omkring fælles spise- og opholdsarealer i midt i boenheden, hvorfra der også er udgang til, delvist afskærmede fællesaltaner / terasse.

De 3 boenheder er bundet sammen af fælles trappe og elevatoradgang, køkken og personalefaciliteter, der er placeret i bygningskompleksets midte.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

A. Råhus entreprisen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Stormgade 258, 6715 Esbjerg N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- A1 Jordarbejdet,

- A2 Kloakarbejdet,

- A3 Beton Insitu arbejdet,

- A4 Betonelement leverancen,

- A5 Betonelement montagearbejdet,

- A6 Murerarbejdet, herunder byggepladsarbejder,

- A7 Konstruktionsstål arbejdet,

- A8 Smedearbejdet, indeholdende ståltrappe, værn og rækværker mv.,

- A9 Badekabiner, præfabrikerede. Levering og montering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Betingelser for afgivelse af tilbud samt det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq Projekt ID" EU Udbud, Krebsehusene"

I forbindelse med afgivelse af tilbud de bydende oplyse at de kan opfylde en række mindstekrav, hvilke fremgår af Betingelser for afgivelse af tilbud.

Vedr. konsortiedannelse se Beting. for afgivelse af tilbud.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

B. Tømrer entreprisen

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Stormgade 258, 6715 Esbjerg N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- B. Tømrer entreprisen:

- - B1 Tømrer- Snedker- Inventararbejdet;

- - B2 Tagdæknings- membran- og blikkenslagerarbejdet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Betingelser for afgivelse af tilbud samt det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq Projekt ID" EU Udbud, Krebsehusene"

I forbindelse med afgivelse af tilbud de bydende oplyse at de kan opfylde en række mindstekrav, hvilke fremgår af Betingelser for afgivelse af tilbud.

Vedr. konsortiedannelse se Beting. for afgivelse af tilbud.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

C. Gulv entreprisen

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Stormgade 258, 6715 Esbjerg N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- C. Gulv entreprisen:

- - C1 Gulv-arbejdet, banevaregulve.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Betingelser for afgivelse af tilbud samt det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq Projekt ID" EU Udbud, Krebsehusene"

I forbindelse med afgivelse af tilbud de bydende oplyse at de kan opfylde en række mindstekrav, hvilke fremgår af Betingelser for afgivelse af tilbud.

Vedr. konsortiedannelse se Beting. for afgivelse af tilbud.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

D. Maler entreprisen

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Stormgade 258, 6715 Esbjerg N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- D. Maler entreprisen:

- -D1 Maler-arbejdet - primært indv. arbejder. Total bygnings rengøring, indv. og udv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Betingelser for afgivelse af tilbud samt det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq Projekt ID" EU Udbud, Krebsehusene"

I forbindelse med afgivelse af tilbud de bydende oplyse at de kan opfylde en række mindstekrav, hvilke fremgår af Betingelser for afgivelse af tilbud.

Vedr. konsortiedannelse se Beting. for afgivelse af tilbud.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

E. VVS entreprisen

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Stormgade 258, 6715 Esbjerg N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- E. VVS entreprisen:

- - E1 VVS arbejdet, vand varme og sanitet;

- - E2 Teknisk isolering;

- - E3 Centralt støvsugeranlæg;

- - E4 Køle- og frostbokse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Betingelser for afgivelse af tilbud samt det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq Projekt ID" EU Udbud, Krebsehusene"

I forbindelse med afgivelse af tilbud de bydende oplyse at de kan opfylde en række mindstekrav, hvilke fremgår af Betingelser for afgivelse af tilbud.

Vedr. konsortiedannelse se Beting. for afgivelse af tilbud.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

F. Ventilations entreprisen

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Stormgade 258, 6715 Esbjerg N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- F. Ventilations entreprisen:

- - F1 Ventilationsarbejdet og emfang i modtagekøkkenet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Betingelser for afgivelse af tilbud samt det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq Projekt ID" EU Udbud, Krebsehusene"

I forbindelse med afgivelse af tilbud de bydende oplyse at de kan opfylde en række mindstekrav, hvilke fremgår af Betingelser for afgivelse af tilbud.

Vedr. konsortiedannelse se Beting. for afgivelse af tilbud.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

G. Sprinkler entreprisen

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Stormgade 258, 6715 Esbjerg N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- G. Sprinkler entreprisen:

- - G1 Sprinkler arbejdet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Betingelser for afgivelse af tilbud samt det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq Projekt ID" EU Udbud, Krebsehusene"

I forbindelse med afgivelse af tilbud de bydende oplyse at de kan opfylde en række mindstekrav, hvilke fremgår af Betingelser for afgivelse af tilbud.

Vedr. konsortiedannelse se Beting. for afgivelse af tilbud.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

H. El og Solcelle entreprisen

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Stormgade 258, 6715 Esbjerg N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- H. EL og Solcelle entreprisen:

- - H1 El- arbejdet, stærk og svagstrøm inkl. hårde hvide varer, belysning m.v.;

- - H2 Solcelleleverancen, levering og montering.

Der vil være bygherreleverancer for en række svagstrømsleverancer. Under nærværende entreprise skal der udføres hovedføringsveje og kabling jvf. Udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Betingelser for afgivelse af tilbud samt det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq Projekt ID" EU Udbud, Krebsehusene"

I forbindelse med afgivelse af tilbud de bydende oplyse at de kan opfylde en række mindstekrav, hvilke fremgår af Betingelser for afgivelse af tilbud.

Vedr. konsortiedannelse se Beting. for afgivelse af tilbud.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

I. Elevator entreprisen

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Stormgade 258, 6715 Esbjerg N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- I. Elevator entreprisen:

- - I1 Elevatorleverancen, levering og montering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Betingelser for afgivelse af tilbud samt det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq Projekt ID" EU Udbud, Krebsehusene"

I forbindelse med afgivelse af tilbud de bydende oplyse at de kan opfylde en række mindstekrav, hvilke fremgår af Betingelser for afgivelse af tilbud.

Vedr. konsortiedannelse se Beting. for afgivelse af tilbud.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

J. Anlægsgartner entreprisen

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Stormgade 258, 6715 Esbjerg N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- J. Anlægsgartner entreprisen:

- - J1 Plantearbejder, inkl. muldarbejder m.v.;

- - J2 Befæstelsesarbejder, faste belægninger og grusbelægninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Betingelser for afgivelse af tilbud samt det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq Projekt ID" EU Udbud, Krebsehusene"

I forbindelse med afgivelse af tilbud de bydende oplyse at de kan opfylde en række mindstekrav, hvilke fremgår af Betingelser for afgivelse af tilbud.

Vedr. konsortiedannelse se Beting. for afgivelse af tilbud.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

K. Affaldssug entreprisen

 

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Stormgade 258, 6715 Esbjerg N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- K. Affaldssug entreprisen:

- - K1 Affaldssug, levering og montering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Betingelser for afgivelse af tilbud samt det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=snsgxwjfxq Projekt ID" EU Udbud, Krebsehusene"

I forbindelse med afgivelse af tilbud de bydende oplyse at de kan opfylde en række mindstekrav, hvilke fremgår af Betingelser for afgivelse af tilbud.

Vedr. konsortiedannelse, se Beting. for afgivelse af tilbud.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Udelukkelsesgrunde. Tilbudsgivere skal kunne erklære at de ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelses grunde jvf. Udbudslovens § 135, § 136 og § 137. Samt self clean jvf. § 138. Ligeledes skal tilbudsgivere kunne give samtykke til at ordregiver må kontrollere de erklærede oplysninger hos de relevante myndigheder.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Nedenstående fremgår de økonomiske og finansielle mindstekrav som skal kunne opfyldes for at kontrakten kan tildeles den aktør der afgiver det bedste tilbud og indstilles til at blive tildelt kontrakten. Der henvises i øvrigt til Betingelser for afgivelse af tilbud.

(a) ansøgers samlede omsætning (ESPD del IV, B boks ”samlet årsomsætning”) gældende for de seneste 3 regnskabsår,

(b) soliditetgrad (ESPD Del IV, boks ”øvrige økonomiske og finansielle krav”) gældende for de seneste 3 regnskabsår,

(c) egenkapital (ESPD Del IV, boks ”øvrige økonomiske og finansielle krav”) gældende for de seneste 3 regnskabsår,

(d) Tilsagn fra tilbudsgivers sikkerhedsstiller på, at tilbudsgiveren på tilbudstidspunktet kan stille sikerhed på 15% jvf. AB 92,af den samlede tilbudssum for den aktuelle entreprise. Kun lavestbydende vil blive bedt om at dokumentation, umiddelbart efter tilbudsafgviningen.

Ad a). Det er et mindstekrav den samlede årsomsætning gennemsnitlig for de 3 angivne år tilsammen, som minimum er som anført nedenstående for de enkelte entrepriser. Denne dokumentation kan opfyldes ved at tilbudsgiveren jvf. Udbudslovens § 154, pkt. 3 som alternativ til et års regnskab, kan fremlægge en erklæring der viser den samlede årsomsætning for de pågældende 3 år.

(alle tal er eksl. moms)

A. Råhus entreprisen:

45 000 000 DKK,

B. Tømrer entreprisen:

30 000 000 DKK,

C. Gulv entreprisen:

5 000 000 DKK,

D. Maler entreprisen:

5 000 000 DKK,

E. VVS entreprisen:

10 000 000 DKK,

F. Ventilations entreprisen:

2 000 000 DKK,

G. Sprinkler entreprisen:

8 000 000 DKK,

H. EL og Solcelle entreprisen:

15 000 000 DKK,

I. Elevator entreprisen:

8 000 000 DKK,

J. Anlægsgartner entreprisen:

10 000 000 DKK,

K. Affaldssug entreprisen:

4 000 000 DKK.

Ad b). Det er et mindstekrav at soliditetsgraden i gennemsnit for de 3 seneste regnskabs år er: 20%,

Ad c). Det er et mindstekrav at egenkapitalen for hvert af de 3 seneste regnskabsår som minimum er for:

(alle tal er eksl. moms)

A. Råhus entreprisen:

8 000 000 DKK,

B. Tømrer entreprisen:

5 000 000 DKK,

C. Gulv entreprisen:

1 500 000 DKK,

D. Maler entreprisen:

1 500 000 DKK,

E. VVS entreprisen:

2 000 000 DKK,

F. Ventilations entreprisen:

2 000 000 DKK,

G. Sprinkler entreprisen:

3 000 000 DKK,

H. EL og Solcelle entreprisen:

5 000 000 DKK,

I. Elevator entreprisen:

5 000 000 DKK,

J. Anlægsgartner entreprisen:

2 000 000 DKK,

K. Affaldssug entreprisen:

1 000 000 DKK.

Ad d) det er et mindstekrav, at der ved tilbudstidspunktet kan fremlægges tilsagn om sikkerhedsstillelse jvf. AB 92. Tilsagnet indhentes kun ved lavestbydende umidddelbart efter afholdt licitation.

Tilsagnet skal udstedes og underskrives af sikkerhedsstilleren.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Nedenstående fremgår de Tekniske og faglige mindstekrav som skal kunne opfyldes for at kontrakten kan tildeles den aktør der afgiver det bedste tilbud og indstilles til at blive tildelt kontrakten. Der henvises i øvrigt til Betingelser for afgivelse af tilbud.

(a) Erklæring om tilbudsgivers årlige gennemsnitslige antal beskæftigede i de seneste 3 regnskabsår.

Ad a). Det er et mindstekrav at tilbudsgivers gennemsnitslige antal beskæftigede pr. år, for de seneste 3 regnskabsår, som minimum er for:

A. Råhus entreprisen:

Ansatte 30,

B. Tømrer entreprisen:

Ansatte: 25,

C. Gulv entreprisen:

Timelønsansatte: 15,

D. Maler entreprisen:

Ansatte: 15,

E. VVS entreprisen:

Ansatte: 15,

F. Ventilations entreprisen:

Ansatte: 15,

G. Sprinkler entreprisen:

Ansatte: 10,

H. EL og Solcelle entreprisen:

Ansatte: 25,

I. Elevator entreprisen:

Ansatte: 10,

J. Anlægsgartner entreprisen:

Ansatte: 10,

K. Affaldssug entreprisen:

Ansatte: 5.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Betingelser for udførelse af kontrakten fremgår af det samlede udbudsmateriale, herunder AB 92 med fravigelser og tilføjelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 07/02/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/10/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der afholdes digitalt udbud, og de bydende har ikke mulighed for at være til stede ved åbning af de indkomne tilbud.

Tilbud skal oploades på Ibinder. der henvises i øvrigt til Betingelser for afgivelse af tilbud. Tilbud kan kun afleveres via Ibinder.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud, Nævnenes Hus.
Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over tildeling af kontrakten, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jvf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jvf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2019

Send til en kollega

0.11