23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 178-434305
Offentliggjort
16.09.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Göteborgs stad Trafikkontoret

4304/19 Ramavtal Byggledare


Göteborgs stad Trafikkontoret

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Göteborgs stad Trafikkontoret
212000-1355
Box 2403
Göteborg
403 16
Sverige
Kontaktperson: Erik Gustafsson
E-post: erik.axel.gustafsson@trafikkontoret.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg.se/trafikkontoret

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

4304/19 Ramavtal Byggledare

Referensnummer: 4304/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71540000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Trafikkontoret ämnar teckna ramavtal med upp till 40 st. seniora byggledare. I trafikkontorets projekt arbetar byggledare i skeden från tidig projektplanering, byggstöd i planeringsfasen, byggstöd i projekteringfas, byggstöd/byggledning i produktionsfasen samt projektavslutningsfasen.

En senior byggledare förväntas besitta spjutspetskompetens inom minst en av dessa faser. Byggledaren är en mycket nära medarbetare till projektledaren och representerar i projekten trafikkontoret.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71310000
71312000
71315200
71530000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Trafikkontoret ämnar teckna ramavtal med upp till 40 st. seniora byggledare. I trafikkontorets projekt arbetar byggledare i skeden från tidig projektplanering, byggstöd i planeringsfasen, byggstöd i projekteringfas, byggstöd/byggledning i produktionsfasen samt projektavslutningsfasen.

En senior byggledare förväntas besitta spjutspetskompetens inom minst en av dessa faser. Byggledaren är en mycket nära medarbetare till projektledaren och representerar i projekten trafikkontoret.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 125-305817
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Avbrytande av upphandling 4304/19 Ramavtal Byggledare

Trafikkontoret tvingas avbryta denna upphandling, då Trafikkontoret efter att ha öppnat inkomna anbud insett att uppdragsbeskrivningen varit för otydlig. Trafikkontoret kan ej jämställa anbud, då Trafikkontoret inte kan avgöra om erbjudna konsulter uppfyller de krav Trafikkontoret ställt på erfarenhet eller ej. Som en följd av detta kan Trafikkontoret ej fastställa vilka som är de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Det går även att tolka det som att ifall en erbjuden konsult förkastas, kommer anbudslämnares hela anbud förkastas, vilket heller inte varit vår avsikt.

Trafikkontoret har redan påbörjat arbetet med att skriva om kraven.

Då den nya upphandlingen kommer gå ut inom kort, anser Trafikkontoret att inkomna anbud i denna upphandling omfattas av kommande upphandlings upphandlingssekretess.

Visma annons: https://opic.com/id/afuyxuqxbl

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/09/2019

Send til en kollega

0.111