23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 176-429539
Offentliggjort
12.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

C4 Elnät Aktiebolag

Ramavtal för distributionselektriker m.m. till C4 Elnät AB


C4 Elnät Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
C4 Elnät Aktiebolag
556496-0044
Box 2105
Kristianstad
291 02
Sverige
Kontaktperson: Benny Appelros
E-post: benny.appelros@c4energi.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.c4energi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för distributionselektriker m.m. till C4 Elnät AB

Referensnummer: 19/4
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ett ramavtal för distributionselektriker-tjänster m.m. inom C4 Elnäts olika verksamhetsområden. Upphandlingen omfattar följande tjänster:

1. Distributionselektriker

2. Stationsunderhålls-tekniker/montör

3. Stödtjänster såsom projektledning, beredning och beredskap m.m.

4. Mindre projekt reglerat enligt EBR.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45311000
45311200
45315100
45317300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ett ramavtal för distributionselektriker-tjänster m.m. inom C4 Elnäts olika verksamhetsområden. Upphandlingen omfattar följande tjänster:

1. Distributionselektriker

2. Stationsunderhålls-tekniker/montör

3. Stödtjänster såsom projektledning, beredning och beredskap m.m.

4. Mindre projekt reglerat enligt EBR.

Någon fastställd beställd volym förbinder sig inte beställaren men för ett normalår beräknas omfattningen i volym uppgå till 3 000 timmar för distributionselektriker och ca 300 timmar för stationsunderhålls-tekniker/montör

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 135-333908
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/08/2019
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Vattenfall Services Nordic AB
556417-0859
Stockholm
169 92
Sverige
E-post: christer.johansson1@vattenfall.com
Nuts-kod: SE224

Internetadress: http://www.vattenfall.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 8 000 000.00 SEK
Lägsta anbud: 888 000.00 SEK / Högsta anbud: 892 500.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/09/2019

Send til en kollega

0.094