23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 176-429468
Offentliggjort
12.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Jönköping Energi Aktiebolag

Transportabel panncentral


Jönköping Energi Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Jönköping Energi Aktiebolag
556015-3354
Box 5150
Jönköping
550 05
Sverige
Kontaktperson: Gustav Westesson
E-post: gustav.westesson@jonkopingenergi.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jonkopingenergi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Transportabel panncentral

Referensnummer: 19/21
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
42160000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av transportabel panncentral, containerpanna, 12MW, bioolja.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34223330
44211100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av transportabel panncentral, containerpanna.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 093-225773
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/06/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/09/2019

Send til en kollega

0.11