23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 176-429431
Offentliggjort
12.09.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Ellevio AB

Kreosotimpregnerade furustolpar för luftledning 145kV


Ellevio AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Ellevio AB
556037-7326
Vallhallavägen 203
Stockholm
104 51
Sverige
Telefon: +46 761333225
E-post: magnus.nissle@ellevio.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ellevio.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47039
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=47039
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kreosotimpregnerade furustolpar för luftledning 145kV

Referensnummer: UH-2019-137
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
44212224
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Den här upphandlingen avser inköp av kreosotimpregnerade stolpar enligt EN 50341 samt EBR IN 063 till kommande luftledningsprojekt Q3 2020.

Projekten nedan är oberoende av varandra och investeringsbeslut tas separat.

Projekt 1: ca 550 stolpar med längd 12,5-19m, majoritet dimension E+1 S, grövsta dimension S+5.

Projekt 2: ca 175 stolpar med längd 14-19m, majoritet dimension E+1 S, grövsta dimension S+3

I leverans ingår stolpar inklusive logistik för detta. Detaljer kommer anges i förfrågningsunderlaget.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
44212224
65300000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Den här upphandlingen avser inköp av kreosotimpregnerade stolpar enligt EN 50341 samt EBR IN 063 till kommande luftledningsprojekt Q3 2020.

Projekten nedan är oberoende av varandra och investeringsbeslut tas separat.

Projekt 1: ca 550 stolpar med längd 12,5-19m, majoritet dimension E+1 S, grövsta dimension S+5.

Projekt 2: ca 175 stolpar med längd 14-19m, majoritet dimension E+1 S, grövsta dimension S+3

I leverans ingår stolpar inklusive logistik för detta. Detaljer kommer anges i förfrågningsunderlaget.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 12/11/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/09/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 27/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/09/2019

Send til en kollega

0.109