23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 162-399577
Offentliggjort
23.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Kravhanterare Stora projekt – Teknik, miljö och fastighet


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Karin Larsson
Telefon: +46 101233247
E-post: karin.b.larsson@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kravhanterare Stora projekt – Teknik, miljö och fastighet

Referensnummer: 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71530000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Avdelningen Stora projekt - Teknik, miljö och fastighet arbetar inom följande områden; anläggning, digital projekthantering, installation, fastighet och miljö. Enheten PRtd resurssätter stora och spännande projekt, som exempelvis Ostlänken och Mälarbanan, men även stöd till andra enheter, projekt och verksamhetsområden kan förekomma. Uppdraget gäller beställarresurs till digital projekt hantering inom verksamhetsområden teknik, miljö och fastighet på Stora Projekt.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71500000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avdelningen Stora projekt - Teknik, miljö och fastighet arbetar inom följande områden; anläggning, digital projekthantering, installation, fastighet och miljö. Enheten PRtd resurssätter stora och spännande projekt, som exempelvis Ostlänken och Mälarbanan, men även stöd till andra enheter, projekt och verksamhetsområden kan förekomma. Uppdraget gäller beställarresurs till digital projekt hantering inom verksamhetsområden teknik, miljö och fastighet på Stora Projekt.

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

1+1 år

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Kravhanterare Stora projekt – Teknik, miljö och fastighet

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/08/2019

Send til en kollega

0.125