23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 159-393307
Offentliggjort
20.08.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Aktiebolaget Familjebostäder

Arkitekter Nybyggnad 2019


Aktiebolaget Familjebostäder

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 118-289947)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Aktiebolaget Familjebostäder
556035-0067
Box 92100
Stockholm
120 07
Sverige
Kontaktperson: George Bcheri
E-post: george.bcheri@familjebostader.com
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.familjebostader.com

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Arkitekter Nybyggnad 2019

Referensnummer: DNR FB 2019/778-2.3.3
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71200000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Familjebostäder upphandlar arkitekter för nybyggnation.

Familjebostäder har uppdraget av sin ägare Stadshus AB att nå en nybyggnationstakt på 600-800 lägenheter/år de närmaste åren. Bolaget har ansvar för markförvärv, detaljplanearbete, projektering samt produktion. Nyproduktionen omfattar såväl mindre kompletteringsbebyggelse som hela kvarter i nya stadsdelar inom Stockholms Stad.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/08/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 118-289947

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 09/09/2019
Lokal tid: 23:59
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.109