23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 158-389713
Offentliggjort
19.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Mora Kommun, Upphandlingsenheten

Vindere

Del Mora, 2019/61 ventilationsarbeten

(11.10.2019)
Pemi Ventilation & Montage AB
Kaplansgatan 13
79430 Orsa

Särna/Idre, 2019/61 ventilationsarbeten

(11.10.2019)
Pemi Ventilation & Montage AB
Kaplansgatan 13
794 30 Orsa

Del Orsa, 2019/61 ventilationsarbeten

(11.10.2019)
Pemi Ventilation & Montage AB
Kaplansgatan 13
794 30 Orsa

Del Orsa, 2019/61 ventilationsarbeten

(11.10.2019)
Mora Siljan Ventilation AB
Dasvägen 7
792 92 Mora

Särna/Idre, 2019/61 ventilationsarbeten

(11.10.2019)
Mora Siljan Ventilation AB
Dasvägen 7
792 92 Mora

Del Mora, 2019/61 ventilationsarbeten

(11.10.2019)
Mora Siljan Ventilation AB
Dasvägen 7
792 92 Mora

Älvdalen, 2019/61 ventilationsarbeten

(11.10.2019)
Mora Siljan Ventilation AB
Dasvägen 7
792 92 Mora

Älvdalen, 2019/61 ventilationsarbeten

(11.10.2019)
Pemi Ventilation & Montage AB
Kaplansgatan 13
794 30 Orsa

Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61


Mora Kommun, Upphandlingsenheten

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Mora Kommun, Upphandlingsenheten
2120002213
Mora
792 80
Sverige
Kontaktperson: Juhani (Jussi) Halonen
Telefon: +46 25026170
E-post: juhani.halonen@mora.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/110928832.aspx

Upphandlarprofil: http://www.morakommun.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://permalink.mercell.com/110928832.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://permalink.mercell.com/110928832.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45331200
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal på förekommande ventilations- och isoleringsarbeten för successiva avrop.

Observera att Avtalsvillkor och Administrativa bestämmelser liksom AF är de samma för upphandlingens samtliga delar.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Del Mora, 2019/61 ventilationsarbeten

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45320000
45331000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ventilationsarbeten för successiva avrop.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Del Orsa, 2019/61 ventilationsarbeten

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45320000
45331000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ventilationsarbeten för successiva avrop.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Älvdalen, 2019/61 ventilationsarbeten

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45320000
45331000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ventilationsarbeten för successiva avrop.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Särna/Idre, 2019/61 ventilationsarbeten

Del nr: 4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45320000
45331000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ventilationsarbeten för successiva avrop.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/09/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Nordsamiska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 23/09/2019
Lokal tid: 16:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Mora kommun
Mora
792 80
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/08/2019

Send til en kollega

0.128