23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-389433
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Mölndals stad

Underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar


Mölndals stad

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Mölndals stad
212000-1363
Mölndal
431 82
Sverige
Kontaktperson: Niklas Adebahr
E-post: niklas.adebahr@molndal.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.molndal.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar

Referensnummer: TEN 187/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45231300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling avseende ramavtal för underhåll, ny- och ombyggnader av Va-anläggningar inom Mölndals stad och Härryda kommun. Objekt inom ramavtalet avser bl.a. pumpstationer, dricksvattenanläggningar och LTA-stationer.

Upphandlingsföremålet

Mölndals stad, tillsammans med Härryda kommun, genomför upphandling avseende ramavtal för underhåll, ny- och ombyggnader av VA-anläggningar. Anbudsgivare inbjuds härmed att lämna anbud.

Tjänster inom ramavtalet omfattar service, underhåll och ombyggnation av VA-anläggningar inom Mölndals stad och Härryda kommun. Objekten avser bl.a. pumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer, LTA-pumpstationer m.m. Arbeten omfattar även nybyggnation av LTA-stationer. Arbeten inom ramavtal kommer att avropas löpande efter behov.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Lägsta anbud: 2 328 525.00 SEK / Högsta anbud: 3 599 000.00 SEK som har beaktats
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45112000
45232100
45232152
45232420
45232430
45259000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling avseende ramavtal för underhåll, ny- och ombyggnader av Va-anläggningar inom Mölndals stad och Härryda kommun. Objekt inom ramavtalet avser bl.a. pumpstationer, dricksvattenanläggningar och LTA-stationer.

Upphandlingsföremålet

Mölndals stad, tillsammans med Härryda kommun, genomför upphandling avseende ramavtal för underhåll, ny- och ombyggnader av VA-anläggningar. Anbudsgivare inbjuds härmed att lämna anbud.

Tjänster inom ramavtalet omfattar service, underhåll och ombyggnation av VA-anläggningar inom Mölndals stad och Härryda kommun. Objekten avser bl.a. pumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer, LTA-pumpstationer m.m. Arbeten omfattar även nybyggnation av LTA-stationer. Arbeten inom ramavtal kommer att avropas löpande efter behov.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 080-192768
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Xylem Water Solutions Sweden AB
556906-0899
Exportgatan 38 C
Hisings Backa
422 46
Sverige
E-post: christian.ringstrom@xyleminc.com
Nuts-kod: SE232

Internetadress: http://www.xylemwatersolutions.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Lägsta anbud: 2 328 525.00 SEK / Högsta anbud: 3 599 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2019

Send til en kollega

0.157