23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-389371
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Nodra AB

Upphandling Ramavtal Renovering med flexibla foder av spill-dagvattenledningar och brunnar i Norrköpings Kommun


Nodra AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Nodra AB
556526-9445
Box 85
NORRKÖPING
601 02
Sverige
Kontaktperson: Daniel Borell
E-post: daniel.borell@nodra.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.nodra.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afapdleuop&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afapdleuop&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling Ramavtal Renovering med flexibla foder av spill-dagvattenledningar och brunnar i Norrköpings Kommun.

Referensnummer: ABV 2019/0206
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45232150
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Allmän Orientering om objektet

Beställaren genomför en upphandling för ramavtal med totalentreprenad för renovering med flexibelt foder av spill- och dagvattenledningar och i samband med entreprenaden renovering av brunnar i Norrköpings kommun. Beställaren avser att teckna ramavtal med objektiva fördelningsnycklar med en eller flera entreprenörer.

Entreprenaderna som avropas avser leverans av komplett renovering med flexibla foder av spill- och dagvattenledningar och renovering av brunnar.

Vid behov ska entreprenören utföra schaktning och andra arbeten som krävs för entreprenadens utförande.

Uppskattningsvis avropas entreprenader inom ramavtalet för cirka 15 till 20 miljoner svenska kronor per år. Volymen i varje enskild entreprenad varierar kraftigt oftast avropas entreprenader för cirka 1-5 miljoner SEK.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45112000
45231100
45231110
45232411
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Allmän Orientering om objektet

Beställaren genomför en upphandling för ramavtal med totalentreprenad för renovering med flexibelt foder av spill- och dagvattenledningar och i samband med entreprenaden renovering av brunnar i Norrköpings kommun. Beställaren avser att teckna ramavtal med objektiva fördelningsnycklar med en eller flera entreprenörer.

Entreprenaderna som avropas avser leverans av komplett renovering med flexibla foder av spill- och dagvattenledningar och renovering av brunnar.

Vid behov ska entreprenören utföra schaktning och andra arbeten som krävs för entreprenadens utförande.

Uppskattningsvis avropas entreprenader inom ramavtalet för cirka 15 till 20 miljoner svenska kronor per år. Volymen i varje enskild entreprenad varierar kraftigt oftast avropas entreprenader för cirka 1-5 miljoner SEK.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/10/2019
Slut: 14/10/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/11/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2019

Send til en kollega

0.127