23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-386588
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://bovia.ajoursystem.dk/

Udbyder

Junge Byg ApS

BB40 Granvej, Billund - Genudbud Tagentreprise


Junge Byg ApS

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Junge Byg ApS
26179599
Industrikrogen 1
Grindsted
7200
Danmark
Kontaktperson: Martin Klemsensen
Telefon: +45 40648393
E-mail: martin@jungebyg.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.jungebyg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://bovia.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/1e5f9783-f86b-4388-9610-a6950cf59732
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Oluf Jørgensen A/S
15960183
Bygholm Søpark 21A
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: René Stausgaard Laursen
Telefon: +45 53738107
E-mail: rsl@ojas.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ojas.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://bovia.ajoursystem.dk/
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://bovia.ajoursystem.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Delegeret bygherre
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

BB40 Granvej, Billund - Genudbud Tagentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211350
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Byggeriet omhandler ca. 9 000 m2 bolig og 2 000 m2 erhverv, inklusiv terrænarbejder. I alt etableres 120 boliger og fælleshus, fordelt på op til 5 etager. Erhverv udføres i op til 2. sals niveau. Af de 120 boliger udgør de 20 ungdomsboliger. Underungdomsboliger etableres der fælles depoter i kælder. Kælder udgør ca. 360 m2.

Genudbuddet omhandler:

11) Tagarbejde.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211350
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Granvej, Billund

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tagentreprise i forbindelse med opførelse af 9 000 m2 bolig og 2 000 m2 erhverv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere om kravet er opfyldt:

PQ materialet uploades via

Bovia.ajoursystem.dk

Der henstilles til at entreprenøren begrænser materialet i omfang.

Der skal afleveres en kortfattet virksomhedsbeskrivelse, med kontaktinfo.

Der skal afleveres en tro og love erklæring om udelukkelsesgrunde (artikkel 45, stk 1 og 2).

Der vil ifbm. kontrahering blive afkrævet serviceattest.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiverne skal kunne dokumentere mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 10 000 000 DKK,

- Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være mindst 200 000 DKK,

- Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgere skal kunne dokumentere mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge 3 referencer fra de seneste 5 år, der vedrører udførelses af tilsvarende

Opgaver. Referencer fremlægges ved at indskrive disse i ESPD-dokumentet.

For referencerne ønskes anført en kort beskrivelse af opgaven, udførelsessted, kontraktsum og tidspunkt for udførelse.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Iht. udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

 

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal afleveres digitalt https://via ajoursystem.dk/

https://bovia.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/1e5f9783-f86b-4388-9610-a6950cf59732

 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/09/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2019

Send til en kollega

0.078